Confederatie Bouw wil met Europees project de bouwwerknemers van morgen de juiste vaardigheden bijbrengen

BELGIUM / Technologische vooruitgang, innovatie en digitalisering bieden heel wat kansen, maar zorgen er ook voor
dat werknemers zich nieuwe vaardigheden moeten meester maken. Deze evolutie gebeurt ook in de
bouwsector, maar is niet altijd gemakkelijk om op te vangen als bouwbedrijf. De zoektocht naar geschikte
medewerkers loopt vaak niet van een leien dak. Om daar verandering in te brengen, neemt de Confederatie
Bouw deel aan het Europees project Blueprint van de Europese Commissie.

Brussel, 2 april 2019.- De vaardigheden die werknemers nodig hebben op de arbeidsmarkt evolueren razendsnel. Ook in de bouw is dat zo. De sterk oprukkende digitalisering, de evoluties op het vlak van energie en de groei van de circulaire economie zorgen ervoor dat de bouw nood heeft aan nieuwe, meer technische profielen. En die profielen zijn vaak moeilijk vindbaar.

Om ervoor te zorgen dat meer mensen de juiste vaardigheden hebben om aan dit groeiend aantal werkaanbiedingen te voldoen, neemt de Confederatie Bouw deel aan het Europese Blueprint-project, het Blauwdrukproject voor de bouwsector, en dat samen met 3 Europese sectororganisaties, 8 andere nationale sectorfederaties zoals de Confederatie en 12 vormingscentra uit 12 EU-lidstaten.

De Confederatie Bouw zal in de eerste plaats een analyse maken van de discrepantie tussen de huidige en toekomstige vaardigheden, nagaan hoeveel werknemers moeten worden opgeleid en maatregelen uitwerken om de huidige ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod weg te werken. Bedoeling is om er de goede praktijken en innovatieve initiatieven uit te filteren, zodat deze ook in andere EU-lidstaten kunnen worden toegepast. Finaal moeten de vaardigheden van werknemers er op vooruit gaan op het vlak van digitalisering, energie-efficiëntie en circulaire economie en moeten deze gecertificeerd worden. Tot slot wordt er een grootschalige bewustmakingscampagne opgezet.

Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw: “Blueprint is een ambitieus, maar broodnodig project voor onze sector. De vaardigheden die nodig zijn in de bouw evolueren razendsnel. Onze sector moet daar proactief op inspelen en het voortouw nemen.”

 

CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION

De Confederatie Bouw verdedigt de belangen van meer dan 15.000 ondernemingen uit de bouwsector: zelfstandigen, kmo’s en grote ondernemingen uit alle takken van de bouw. De Confederatie is aanwezig op lokaal, gewestelijk, nationaal en Europees niveau. Ze is initiatiefnemer van grote evenementen zoals het BouwForum en Open Wervendag.

www.confederationconstruction.be ou @ConfedConstruct

Downloads