CATEGORY: Energy Efficiency

CONDAP: Energetinis Efektyvumas Ir Darni Statyba (Lithuanian)

Course Access: Lifetime
Course Overview

Mokymosi skyriumi “Energetinis efektyvumas ir darni statyba” siekiamas supažindinti studentus su energetiniu efektyvumu statyboje, parodyti jo svarbą, pagrindus ir kaip Europos direktyva taikoma tokyo tipo statyboje. Pasaulyje pastatai sunaudoja daugiau nei trečdalį visos suvartojamos energijos ir išmeta beveik penktadalį visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Klimato pokyčiai yra būtini siekiant sumažinti energijos sunaudojimą pastatuose, o tai taip pat yra ir verslo galimybė. Pagal tvaraus vystymosi ir Europos tikslus 2030 m., Energijos vartojimo efektyvumas turi padidėti 35 proc., Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas turi būti sumažintas 40 proc., O atsinaujinančios energijos dalis turi pasiekti 35 proc. Šiame skyriuje rasite keletą veiksmų galinčių padėti tai padaryti.

Mokymosi skyrius padalintas į septynias pamokas: 1, 2 Pamokos suteikia studentams naudingų ir reikalingų žinių, reikalingų tobulinant statybų sektorių, daugiausia dėmesio skiriant energiją taupančių pastatų koncepcijai ir taikomoms Europos direktyvoms. 3 ir 4 pamokos yra orientuotos į pagrindinius pastatų energetinio efektyvumo principus, susijusius su pasyviu ir aktyviu pastatų projektavimu. 5 pamokoje pristatoma energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Be to, studentai dirbs su PVGIS kaip įrankiu, skirtu naudoti tikrus duomenis ir pritaikyti juos atvejų tyrimams. 5 pamoka parodo energijos sertifikatų svarbą ir charakteristikas, taip pat pateikiami dar keli programinės įrangos pavyzdžiai, naudojami rengiant sertifikatus. Be to, joje pateikiama keletas įžvalgų apie tai, kas yra energijos valdymo ir stebėjimo sistemos bei nuotolinis energijos valdymas.