CATEGORY: Digitalisation

CONDAP: Organizaciniai, Vadybos Ir Komunikacijos Įgūdžiai (lithuanian)

Course Access: Lifetime
Course Overview

Šis skyrius nagrinėja svarbius valdymo ir bendravimo įgūdžių aspektus organizaciniu lygiu. Kiekvienos rūšies įmonė iš esmės priklauso nuo to, kokia jos struktūra atsižvelgiant į organizacinę kultūrą ir strateginius veiksnius. Visa tai sujungia bendravimas. Štai kodėl bendravimo įgūdžiai yra būtini kiekvienai operacijai ir jos valdymo lygiui. Šis skyrius aptaria pagrindinius komunikacijos principus, jo rūšis ir lygius, įgūdžius ir technologijas, susijusias su pameistryste.

Labai svarbu, kaip keičiamasi informacija organizacijoje, tarp skyrių, tarp vadovų ir kolegų, mentorių ir pameistrių. Tai sudėtingas procesas, kuriam sukurti, prižiūrėti ir nuolat tobulinti reikia daug laiko. Efektyvus bendravimas gali paversti bendradarbiavimą produktyviu ir abipusiai naudingu, ypač pameistrystėje. Mentoriaus pareigos gali labai skirtis, atsižvelgiant į įmonės tipą ir dydį.

Platesniu požiūrių mentorystė yra daug įvairesnė nei vien tik mokytojo ir pameistrio bendravimas akis į akį. Seniai nebėra mentorystės tradicijos “Parodyk kaip”. Šiomis dienomis tai tęstinė paramos, apžvalgų, stebėjimo ir progreso kelionė, apimanti puikią mentoriaus priežiūros ir mokinio savarankiškumo pusiausvyrą. Naudojant ir diegiant pažangiausias technologijas, maksimaliai efektyviai teikiama pagalba mokiniams.

Šio išmokyk mokytoją skyriaus tikslas suteikti mentoriams organizacinių, vadybinių ir technologinių įgūdžių, kad šiandienos pameistriai taptų profesionaliais rytojaus ekspertais ir vadovais. Skyrių sudaro keturios pamokos, kiekvienos jų pabaigoje pateikiamas teorinis turinys, ir praktinės užduotys, kuriomis siekiama pagilinti žinias ir įgūdžius.