CATEGORY: Digitalisation

CONDAP: Statybos Skaitmeninimas (lithuanian)

Course Access: Lifetime
Course Overview

Statybos pramonė sparčiai vystėsi kartu su skaitmeninėmis technologijomis, tačiau skaitmeninimas nėra labai senas reiškinys. Konceptualūs BIM sistemų pagrindai datuojami kompiuterių atsiradimu. Skaitmeninių technologijų panaudojimo chronologija parodo viso proceso evoliuciją. Šis skyrius supažindina besimokančiuosius su statybų skaitmeninimu, konkrečiai – Statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodologija ir projektų valdymu naudojant skaitmenines priemones. Skyriaus tikslas – suteikti besimokantiesiems supratimą apie statinių informacinio modeliavimo sistemos pagrindus, įskaitant atitinkamą programinę įrangą ir skaitmenines priemones. Skyrius pradedamas įžanga į pastatų informacinį modeliavimą (BIM), apibūdinant koncepciją, pateikiant atitinkamus apibrėžimus, kartu su BIM naudojimo pranašumais statybų pramonėje. Mokomoji medžiaga išsamiau aprašo pastato gyvavimo ciklą, BIM ir brandos lygius. Studijuodami šį skyrių, sužinosite apie BIM įgyvendinimą ir kaip BIM naudojamas projektų valdyme, įskaitant ateities perspektyvas. Paskutinėje šio skyriaus pamokoje nagrinėjamos kitos skaitmeninės priemonės, naudojamos statybų pramonėje. Skyrių sudaro penkios pamokos su teoriniu turiniu ir pagrindiniais pastebėjimais kiekvienos pamokos pabaigoje, kad būtų pagilintos žinios ir įgūdžiai.