CATEGORY: Digitalisation

Si!BIM: Step Into BIM (slovenščina)

Course Access: Lifetime
Course Overview

Cilj tečaja Yes! BIM je predstaviti poenostavljen in lahko razumljiv pregled BIM-pristopa (Informacijsko modeliranje gradenj).

Tečaj zajema:

  • Uvod v splošni okvir BIM-pristopa, uporabljene standarde in posebno terminologijo, ki se nanaša na BIM, da bi učencem pomagali razumeti, kako se BIM integrira v gradbeno industrijo in ugotovijo vse prednosti in izzive.
  • Praktične vidike uporabe BIM v različnih fazah gradbenega projekta s pregledom različnih orodij za sodelovanje in platform za modeliranje ter prednosti digitalne tehnologije v gradbenih procesih.
  • Strateške vrednosti upravljanja BIM v gradbeni industriji in primerjava s tradicionalnimi procesi. Učenec bo razumel tudi splošno delovanje BIM-a v smislu poteka dela, protokolov in izmenjave podatkov.

Gradivo je razdeljeno na 3 učne enote, ki so sestavljene iz treh tem.

Enota 1: Uvod v BIM

Topic 1A – Zakaj BIM?

Topic 1B – Jezik BIM

Topic 1C – Sodelovanje z BIM

Enota 2: Modeliranje z BIM (praksa)

Topic 2A – Orodja za sodelovanje z BIM

Topic 2B – BIM pltaforme za modeliranje

Tema 2C – Vloga BIM pri digitalizaciji gradbene industrije

Enota 3: Upravljanje z BIM

Topic 3A – BIM kot orodje za upravljanje projekta

Topic 3B – BIM cikel načrtovanja informacij

Topic 3C – BIM dokumentacija

Vsaka tema vključuje interaktivno učno gradivo za osnovno razumevanje teme, pogosto zastavljena vprašanja (FAQ) – za nadaljnje širjenje razumevanja najpomembnejših točk in kviz z vprašanji izbirnega tipa za krepitev razumevanja teme.