Επικοινωνία

Συντονιστής Έργου

Ίδρυμα Εργασίας για τον Κατασκευαστικό Κλάδο της Ισπανίας (Fundación Laboral de la Construcción) 

Calle Rivas, 25. 28052 Madrid (Ισπανία)
Τηλέφωνο: (+34) 91 323 34 59
Ηλεκτρονική διεύθυνση για  πληροφορίες: blueprintallconstruction@gmail.com

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field