Διαδραστικός Χάρτης

Οι 12 χώρες του σχεδίου έχουν εντοπίσει διαφορετικές ορθές πρακτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες (σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο) που ασχολούνται με τα κενά δεξιοτήτων και τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων στα θέματα της ενεργειακής απόδοσης, της ψηφιοποίησης, της κυκλικής οικονομίας ή της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Επίσης, υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες που αφορούν τη διευκόλυνση της κινητικότητας στην Ευρώπη και την προώθηση της ελκυστικότητας του κατασκευαστικού κλάδου.

Αυτές οι ορθές πρακτικές έχουν περιγραφεί σε ενημερωτικά δελτία, στα οποία περιγράφονται λεπτομερώς πληροφορίες όπως η υπεύθυνη οργάνωση, οι στόχοι, οι ομάδες-στόχοι και ο αντίκτυπος της πρωτοβουλίας. Όλα αυτά έχουν συλλεχθεί σε μια βάση δεδομένων με ευρετήριο με περισσότερα από 100 συγκεκριμένα παραδείγματα που αναπτύσσονται σε απευθείας σύνδεση στον ακόλουθο διαδραστικό και γεωαναφορά χάρτη. Οι χρήστες μπορούν να εφαρμόσουν φίλτρα για να βρουν τις ακριβείς πληροφορίες που αναζητούν και να κατεβάσουν τα αποτελέσματα, αν το επιθυμούν.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον διαδραστικό χάρτη (διατίθεται μόνο στα Αγγλικά).