Διαδικτυακά Μαθήματα

Έχει αναπτυχθεί μια πλατφόρμα Moodle που περιλαμβάνει μια σειρά δωρεάν, εύκολα προσβάσιμων διαδικτυακών μαθημάτων,  οι ενότητες αυτές έχουν αναπτυχθεί σε προηγούμενα χρηματοδοτούμενα έργα που εκτελέστηκαν από τους εταίρους του Construction Blueprint και έχουν διατεθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο για τα θέματα της ενεργειακής απόδοσης, της κυκλικής οικονομίας και της ψηφιοποίησης για τον κατασκευαστικό τομέα, σε διάφορες γλώσσες.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μαθήματα, θα πρέπει να εγγραφείτε στην πλατφόρμα Moodle με μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια λέξη-κλειδί.

Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο των μαθημάτων σε κάθε κατηγορία.

Ενεργειακή Απόδοση

  • Ενότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου BIMzeED: (οι ενότητες διατίθενται στα ουγγρικά, κροατικά, αγγλικά, ισπανικά)
  • Ενότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου BIMCERT: για ένα πιο βιώσιμο δομημένο περιβάλλον (οι ενότητες διατίθενται στα αγγλικά)
  • Ενότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου CONDAP: (οι ενότητες διατίθενται στα ισπανικά, γαλλικά, ελληνικά και λιθουανικά)

Ψηφιοποίηση

  • Ενότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου BIMzeED: (οι ενότητες διατίθενται στα ουγγρικά, κροατικά, αγγλικά, ισπανικά)
  • Ενότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου CONDAP: (οι ενότητες διατίθενται στα ισπανικά, γαλλικά, ελληνικά, αγγλικά και λιθουανικά)
  • Ενότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου BIMCERT: για ένα πιο βιώσιμο δομημένο περιβάλλον (οι ενότητες διατίθενται στα αγγλικά)
  • Ενότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου SiBIM: (οι ενότητες διατίθενται στα σλοβενικά, ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά και αγγλικά)

Κυκλική Οικονομία

  • Ενότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου BIMzeED: (οι ενότητες διατίθενται στα ουγγρικά, κροατικά, αγγλικά, ισπανικά)
  • Ενότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου H&S Blueprint: υγεία και ασφάλεια όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και τα βιώσιμα υλικά (οι ενότητες διατίθενται στα αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά, πολωνικά και ιταλικά).

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα έργα και άλλα στα οποία έχει αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τις ακόλουθες ενότητες:

https://constructionblueprint.eu/other-initiatives/

https://constructionblueprint.eu/interactive-map/