Διαδικτυακά Μαθήματα

Μια σειρά από ΔΩΡΕΑΝ, εύκολα προσβάσιμα διαδικτυακά μαθήματα τα οποία μπορείτε να ολοκληρώσετε από την άνεση του σπιτιού σας, στον δικό σας χρόνο. Αυτά τα αυτό-κατευθυνόμενα μαθήματα είναι διαθέσιμα στην e-learning πλατφόρμα μας στις κατηγορίες Ενεργειακή Απόδοση, Κυκλική Οικονομία και Ψηφιοποίηση για όλους τους ενδιαφερόμενους που ασχολούνται με τον Κατασκευαστικό κλάδο.

Η e-learning πλατφόρμα μας δεν στοχεύει μόνο να υποστηρίξει νεοεισερχόμενους στον Κλάδο, αλλά και να παρέχει στο υπάρχον εργατικό δυναμικό την ευκαιρία να βελτιώσει τις γνώσεις του και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του.

Ενεργειακή Απόδοση

Ένας από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης δεξιοτήτων στον τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε να απαλλαγεί το ευρωπαϊκό κτιριακό απόθεμα από τις ανθρακούχες εκπομπές μέχρι το 2050, γεγονός που θα αναγκάσει 3-4 εκατομμύρια εργαζόμενους να εκπαιδευτούν στον τομέα αυτό. Υπό αυτή την έννοια, εργαζόμαστε για την εξειδίκευση και την αύξηση του αριθμού των τεχνιτών και των επιτόπιων εργατών στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια.

Ψηφιοποίηση

Οι δεξιότητες ψηφιοποίησης αποτελούν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που πρέπει να ξεπεράσει ο κατασκευαστικός κλάδος προκειμένου να βελτιώσει το ανθρώπινο κεφάλαιο του τομέα. Η μετάβαση στα έργα BIM καθώς και η χρήση νέων τεχνολογιών όπως τα drones, τα ρομπότ, η AR, η VR, η τρισδιάστατη εκτύπωση και άλλα, θα φέρουν νέα σενάρια εργασίας που θα απαιτήσουν ένα καλό επίπεδο δεξιοτήτων ψηφιοποίησης των εργαζομένων στις κατασκευές.

Κυκλική Οικονομία

Ο Kατασκευαστικός κλάδος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία. Στοχεύουμε να εκπαιδεύσουμε το εργατικό δυναμικό των κατασκευών, ώστε να είναι ικανό σε εργασίες που εκτελούνται σε εργοστάσια ανακύκλωσης απορριμμάτων κατασκευών και κατεδαφίσεων, στο σχεδιασμό κτιρίων, στα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά ανακυκλωμένων και βιολογικών υλικών ή στις πρακτικές κατεδάφισης.