Νέες Δεξιότητες

Διαδικτυακά Μαθήματα

Μια σειρά από ΔΩΡΕΑΝ, εύκολα προσβάσιμα διαδικτυακά μαθήματα τα οποία μπορείτε να ολοκληρώσετε από την άνεση του σπιτιού σας, στον δικό σας χρόνο. Αυτά τα αυτοκατευθυνόμενα (self-directed) μαθήματα είναι διαθέσιμα στην e-learning πλατφόρμα μας, για τις κατηγορίες: Ενεργειακή Απόδοση, Κυκλική Οικονομία και Ψηφιοποίηση, για όλους τους ενδιαφερόμενους που ασχολούνται με τον Κατασκευαστικό Κλάδο.

Η e-learning πλατφόρμα μας δεν στοχεύει μόνο στο να υποστηρίξει πιθανούς και νεοεισερχόμενους επαγγελματίες στον Κλάδο, αλλά και να παρέχει στο υπάρχον εργατικό δυναμικό την ευκαιρία να βελτιώσει τις γνώσεις και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του.

Ενεργειακή απόδοση

Ένας από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης δεξιοτήτων στον Κλάδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε να απελευθερώσει το ευρωπαϊκό κτιριακό απόθεμα άνθρακα έως το 2050, κάτι που θα αναγκάσει 3-4 εκατομμύρια εργαζομένους να εκπαιδευτούν σε αυτόν τον τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, εργαζόμαστε για την εξειδίκευση και την αύξηση του αριθμού των τεχνιτών και των εργαζομένων εργοταξίου, στον τομέα της κτιριακής ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ψηφιοποίηση

Οι δεξιότητες ψηφιοποίησης είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που πρέπει να ξεπεράσει ο Κατασκευαστικός Κλάδος προκειμένου να βελτιώσει το ανθρώπινο κεφάλαιό του. Η μετάβαση στα έργα BIM καθώς και η χρήση νέων τεχνολογιών όπως drones, ρομπότ, AR, VR, 3D printing και άλλα, θα φέρουν νέα σενάρια εργασίας τα οποία θα απαιτήσουν ένα υγιές επίπεδο ψηφιοποίησης των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του Κατασκευαστικού Κλάδου.

Κυκλική Οικονομία

Ο Κατασκευαστικός Κλάδος κατέχει πολύ σημαντικό ρόλο στη μετάβαση σε μια Κυκλική Οικονομία. Στοχεύουμε να εκπαιδεύσουμε το εργατικό δυναμικό του Κλάδου, ώστε να διαθέτει την ικανότητα να πραγματοποιήσει εργασίες που εκτελούνται σε εργοστάσια ανακύκλωσης απορριμμάτων κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), στο σχεδιασμό κτιρίων, στα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά ανακυκλωμένων και βιολογικών υλικών ή σε πρακτικές κατεδάφισης.

Μενού