Αποτελέσματα

Το κύριο πλεονέκτημα και όφελος της υλοποίησης του τρέχοντος έργου είναι ότι συγκεντρώνει την Κατασκευαστική βιομηχανία  και τους  παρόχους  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), σε μια προσπάθεια να καθοριστεί μια στρατηγική προσέγγιση για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της ανεπάρκειας των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον κλάδο και να επιτευχθεί ο σκοπός της αντιστοίχισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Αυτή η νέα Στρατηγική θα συνδέεται σαφώς με τη γενική Στρατηγική για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας και θα συμπληρώνει άλλες πρωτοβουλίες και μέτρα που εφαρμόζονται στον κλάδο.

Ανάλυση PESTLE

Αναφορά σχετικά με τους πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, τεχνολογικούς, νομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στον Κατασκευαστικό κλάδο και οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την ανεπάρκεια , τις ελλείψεις και αναντιστοιχίες των επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Διαθέσιμο. Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε!

Αναφορά Παρούσας Κατάστασης για Τομεακές Δεξιότητες

Αναφορά για τις τρέχουσες «σύγχρονες» τομεακές δεξιότητες της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας, η οποία θα περιλαμβάνει: αναντιστοιχία μεταξύ τρεχουσών και μελλοντικών δεξιοτήτων, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ανάγκες κατάρτισης των εργαζομένων στον κλάδο βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, εκτίμηση του αριθμού των εργαζομένων οι οποίοι πρέπει να εκπαιδευτούν, καθώς και σε ποιο επαγγελματικό προφίλ όπως επίσης και προτάσεις, ενέργειες κ.λπ. για την ανάπτυξη του Χάρτη Δεξιοτήτων.

Διαθέσιμο. Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε!

*Συμπληρωματικό έγγραφο της έκθεσης Status Quo

Έκθεση σχετικά με την ανάλυση των αναγκών σε δεξιότητες στον κατασκευαστικό κλάδο

Έκθεση σχετικά με τις ανάγκες σε δεξιότητες που εντοπίστηκαν στις χώρες της κοινοπραξίας, ιδίως στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της κυκλικής οικονομίας και της ψηφιοποίησης.

Διαθέσιμο (στα αγγλικά), Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε!

Xάρτης δεξιοτήτων και Σχέδιο Δράσης

Xάρτης δεξιοτήτων με τις στρατηγικές, τα μέτρα, τις δράσεις, τα αποτελέσματα και το σχέδιο δράσης που θα εφαρμοστούν για την προσαρμογή της ζήτησης δεξιοτήτων και της τρέχουσας προσφοράς, η οποία θα συμμορφώνεται με τη Στρατηγική Τομεακών Δεξιοτήτων που θα αποτελέσει επίσης θεμελιώδες μέρος για την ανάπτυξη του Σχεδίου του Κατασκευαστικού κλάδου.

Διαθέσιμο. Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε!

Διαδραστικός Χάρτης

Ψηφιακοί πόροι  βασισμένοι στη συλλογή καλών πρακτικών ή / και καινοτόμων πρωτοβουλιών που αντιμετωπίζουν ελλείψεις και αναντιστοιχίες δεξιοτήτων, καθώς και βέλτιστες πρακτικές που έχουν λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ με σκοπό την υποστήριξη της διαμόρφωσης επαγγελματικής σταδιοδρομίας , των σχεδίων κινητικότητας, επιχειρηματικών ευκαιριών κ.λπ.

Διαθέσιμο. Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε!

Διαδικτυακά μαθήματα

Μια σειρά διαδικτυακών μαθημάτων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση, την κυκλική οικονομία και την ψηφιοποίηση και είναι διαθέσιμα για όλους τους ενδιαφερόμενους (μαθητές, εργαζόμενους, εκπαιδευτές, στελέχη ΕΕΚ κ.λπ.).

Διαθέσιμο. Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε!

Νέα προγράμματα κατάρτισης

Θα σχεδιαστούν νέα προγράμματα κατάρτισης για την επικαιροποίηση της προσφοράς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους σπουδαστές και τους εργαζομένους του κατασκευαστικού κλάδου στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της κυκλικής οικονομίας και της ψηφιοποίησης.

Διαθέσιμο. Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε!

Δεξιότητες που χρειάζονται οι ευρωπαϊκές εταιρείες

Αποτελέσματα της πρώτης έκδοσης της έρευνας με τις απαντήσεις σχεδόν 2.000 ευρωπαϊκών εταιρειών του κατασκευαστικού τομέα σχετικά με τις δεξιότητες που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση.

Διατίθεται! Αποτελέσματα των αναγκών σε δεξιότητες στα 3 θέματα

Διαθέσιμο! Αποτελέσματα των εγκάρσιων αναγκών σε δεξιότητες

Παρατηρητήριο

Διαδικτυακό εργαλείο για την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, με το συνδυασμό πληροφοριών που προέρχονται από πρωτογενείς πηγές (έρευνα) και δευτερογενείς. Αυτό το εργαλείο θα υποστηρίξει τους εταίρους στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την προσφορά κατάρτισης.

Διαθέσιμο. Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε!

Έκθεση σχετικά με τα επαγγέλματα και τα προσόντα που θα αποτελέσουν αντικείμενο εκσυγχρονισμού

Έκθεση συγκριτικής ανάλυσης που περιλαμβάνει τις σχέσεις των δεξιοτήτων και ικανοτήτων (ειδικά σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση, την κυκλική οικονομία και την ψηφιοποίηση) που πρέπει να συμπεριληφθούν στην τομεακή διαδικασία αναβάθμισης των σχετικών επαγγελματικών προφίλ.

Διαθέσιμο. Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε!

Εθνικές εκθέσεις για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών περιγραμμάτων

Τελικές εθνικές εκθέσεις σχετικά με τα επαγγελματικά περιγράμματα που πρέπει να επικαιροποιηθούν σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τομεακών επαγγελματικών περιγραμμάτων, συνοδευόμενες από διαβάθμιση της αναγκαιότητας επικαιροποίησης για την υποστήριξη της διαδικασίας εξειδίκευσης.

Διαθέσιμο. Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε!

Προωθητικό Υλικό

Προωθητικό υλικό για την ενίσχυση και την αύξηση της ελκυστικότητας του κατασκευαστικού κλάδου.

Διαθέσιμο. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα!

Ημερίδα Λήξης

Εκδήλωση λήξης στις Βρυξέλλες για την παρουσίαση όλων των αποτελεσμάτων και των καλών πρακτικών του έργου.

22 Φεβρουαρίου 2023. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα!