Επαγγελματικά Προφίλ και προσόντα

Ο προσδιορισμός των σχετικών επαγγελματικών προφίλ και των απαιτούμενων δεξιοτήτων τους στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, της ψηφιοποίησης και της κυκλικής οικονομίας θα αναλυθεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Διαθέσιμο τον Ιούνιο του 2022