Επαγγελματικά Προφίλ και προσόντα

Προσδιορισμός επαγγελμάτων και προφίλ που επιτρέπουν την επικαιροποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται από τους εργαζομένους για να συμμορφώνονται με τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις των κατασκευαστικών εταιρειών.

 Διαθέσιμο Σεπτέμβριος 2022

Μενού