Επαγγελματικά Προφίλ και προσόντα

Ο προσδιορισμός των σχετικών επαγγελματικών προφίλ και των απαιτούμενων δεξιοτήτων τους στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, της ψηφιοποίησης και της κυκλικής οικονομίας θα αναλυθεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

  • Έκθεση σχετικά με τα επαγγέλματα και τα προσόντα που θα αποτελέσουν αντικείμενο εκσυγχρονισμού: Διαθέσιμη προκαταρκτική έκδοση (στα αγγλικά)
  • Εθνικές εκθέσεις για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών περιγραμμάτων: Διαθέσιμο τον Νοέμβριο του 2022