Επαγγελματικά Προφίλ και προσόντα

Ο προσδιορισμός των σχετικών επαγγελματικών προφίλ και των απαιτούμενων δεξιοτήτων τους στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, της ψηφιοποίησης και της κυκλικής οικονομίας θα αναλυθεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.