Πρόγραμμα κατάρτισης

Θα σχεδιαστούν νέα προγράμματα κατάρτισης για την επικαιροποίηση της προσφοράς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους σπουδαστές και τους εργαζομένους του κατασκευαστικού κλάδου στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της κυκλικής οικονομίας και της ψηφιοποίησης.

Διαθέσιμο το φθινόπωρο του 2022