Νέες Δεξιότητες

Πρόγραμμα κατάρτισης

Θα σχεδιαστούν νέα προγράμματα κατάρτισης για την επικαιροποίηση της προσφοράς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους σπουδαστές και τους εργαζόμενους του κατασκευαστικού κλάδου στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της κυκλικής οικονομίας και της ψηφιοποίησης.

Διαθέσιμο τον Σεπτέμβριο του 2021 

Μενού