Η ελκυστικότητα του Κατασκευαστικού κλάδου

Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζονται διάφορες κοινές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν για την προώθηση της ελκυστικότητας του τομέα ως πρώτης επαγγελματικής επιλογής, μεταξύ των νέων και ιδίως των γυναικών.

Επιλογή των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται στις ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την προσέλκυση γυναικών και νέων στον τομέα.

Περίληψη της 1ης εκδήλωσης Erasmus+ Open Doors που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες στις 22 Φεβρουαρίου 2023, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι οποίοι μοιράστηκαν τις γνώσεις τους σχετικά με τα θέματα της νεολαίας και της κινητικότητας και τον τρόπο προσέλκυσης του ενδιαφέροντος περισσότερων γυναικών στον κατασκευαστικό τομέα.

Συγκέντρωση πρωτοβουλιών που απευθύνονται σε παιδιά και νέους για να κερδίσουν το ενδιαφέρον τους για τον κατασκευαστικό τομέα.

Μια σειρά συνεντεύξεων που απαντήθηκαν από γυναίκες που ασχολούνται με τον κατασκευαστικό κλάδο.

Μια σειρά από σύντομες βίντεο-συνεντεύξεις με νεαρά αγόρια και κορίτσια που παρακολουθούν μαθήματα οικοδομής