Εκστρατείες προβολής

Η ελκυστικότητα του Κατασκευαστικού κλάδου

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην έναρξη κοινών δραστηριοτήτων για την προώθηση της ελκυστικότητας του κλάδου ως πρώτη επαγγελματική επιλογή, μεταξύ των νέων και ιδίως των γυναικών.

Εκστρατεία ενημέρωσης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Ισότητα των φύλλων

Εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης