Blueprint liittoumat

Blueprint suunnitelma ammattitaitoalan yhteistyölle on yksi tärkeimmistä aloitteista uudessa taitojen kehittämisohjelmassa Euroopalle.

Blueprint suunnitelman mukaisesti sidosryhmät työskentelevät yhdessä alakohtaisissa kumppanuuksissa, joita kutsutaan myös alakohtaisiksi taitoyliittoumiksi, kehittää ja toteuttaa strategioita näiden alojen osaamisvajeiden korjaamiseksi. Nämä alakohtaiset kumppanuudet kokoavat yhteen keskeiset sidosryhmät, mukaan lukien: yritykset, ammattiliitot, tutkimuslaitokset, koulutuslaitokset ja viranomaiset.

Suunnitelman tarkoituksena on puuttua osaamisvajeisiin ja työttömyyteen:

 • Tietojen kerääminen eurooppalaista taitopanoraamaa varten.
 • Alan osaamisstrategian kehittäminen.
 • Ammattiprofiilien, ammatillisten ohjelmien ja pätevyyden kehittäminen.
 • Suunnitellaan pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, joka otetaan käyttöön kansallisella ja alueellisella tasolla.
 • EU: n työkalujen, kuten:
  • Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF).
  • Eurooppalaiset taidot, taidot, pätevyys ja ammatit (ESCO).
  • Europass.
  • Eurooppalainen ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten arviointijärjestelmä (ECVET).
  • Eurooppalainen ammatillisen koulutuksen laadunvarmistus (EQAVET).

Blueprint suunnitelma perustuu Euroopan komission ja alakohtaisten kumppaneiden aikaisempaan työhön, jolla pyritään korjaamaan osaamisvajeita aloilla, erityisesti eurooppalaisilla alakohtaisilla ammattitaitoneuvostoilla ja Erasmus+ -sektorin taitoyhdistyksillä.

null
Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills (in a nutshell)
Download
Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills Wave 2
Download

Biotalous, uudet tekniikat ja innovaatiot maataloudessa

Akut sähköliikkuvuutta varten

Defence technologies

Energy value chain – digitalisation

Energy-intensive industries/industrial symbiosis

Microelectronic manufacturing & design

Blockchain

Cultural heritage

Cybersecurity

Rail supply and transport industries

Work integration social enterprises

Software services