Ammattiprofiilit ja pätevyydet

Energiatehokkuuteen, digitalisaatioon ja kiertotalouteen liittyvien asiaankuuluvien ammattiprofiilien ja niiden tarvitsemien taitojen tunnistaminen analysoidaan Euroopan ja kansallisella tasolla.