Vaiheet

Projektin aikana kumppanuus kehittää useita vaiheita tavoitteiden saavuttamiseksi ja päätavoitetta tukevien tulosten saavuttamiseksi: Uusi alakohtainen strateginen lähestymistapa rakennusalan osaamisyhteistyöhön.

Eurooppalaisen rakentamisen status Quo määrittelee nykyisen skenaarion useista tekijöistä, jotka todennäköisesti estävät taitotarpeiden ilmestymisen, vaikuttavat tutkintokehysten nykytilaan ja vaikuttavat kussakin maassa tarjottavaan ammatilliseen koulutukseen. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on tarjota erittäin arvokasta tietoa, joka on keskeinen perusta keskeisten elementtien määrittelemiselle luomalla etenemissuunnitelma ja toimintasuunnitelma, jotka muodostavat ensimmäisen lähestymistavan alakohtaisen taitostrategian perustamisessa.

1. Rakentamisen nykytila ja alakohtainen taitostrategia

Kun status Quo on määritelty ja etenemissuunnitelma laadittu, on aika tunnistaa ja ylläpitää ja esitellä strategia ja edistää kansallisen ja alueellisen tason politiikan ja aloitteiden konkreettisia hyviä esimerkkejä ja käytänteitä, joiden tarkoituksena on korjata osaamisaukkoja ja edistää sidosryhmien yhteystyötä. Tämän vaiheen tavoitteena on myös suunnitella ja ottaa käyttöön sarja uusia koulutusohjelmia energiatehokkuuden, digitalisaation ja kiertotalouden aiheista rakennustyöntekijöille.

2. Mahdollistetaan kansainväliset alakohtaiset uudet taidot

Tämän vaiheen aikana luodaan työkalu, joka täydentää Euroopan rakennusalan seurantakeskusta (ECSO), joka Big Data -menetelmää käyttämällä pystyy ennakoimaan taitotarpeet kansallisella / alueellisella tasolla.

3. WatchTower taitotarpeita rakennusteollisuudessa

Ammattiprofiilit yksilöidään, jotta ne voidaan päivittää energiatehokkuuteen, digitalisaatioon ja kiertotalouteen liittyvien taitojen osalta.

4. Päivitettävien ammattien määrittely

Construction Blueprint -hankkeen tarkoituksena on luoda positiivisempi kuva rakennusteollisuudesta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja rakentamisen muuttamiseksi uramahdollisuudeksi. Kumppanuudessa ehdotetaan toimia, joilla edistetään rakennusteollisuuden houkuttelevuutta nuorten ja erityisesti naisten keskuudessa, ja etsitään ratkaisuja liikkuvuuden helpottamiseksi Euroopassa.

5. Rakennusteollisuuden tiedotuskampanjat

Olennainen edellytys Skills Blueprint -hankkeen moitteettomalle toteuttamiselle rakennusteollisuudessa on vahva Sector Skills Alliance, joka alkaa kumppanuudesta. Tätä varten kumppanuus toteuttaa projektin Quintuple Helix -mallinnusmallissa, joka perustuu päämarkkinatoimijoiden (koulutus-taloudellinen-poliittinen-ympäristö-kansalaisyhteiskunta / kulttuuri) osallistumiseen ja vuorovaikutukseen ja hyödyntää mahdollisuuksia parhaan mahdollisuuden saavuttamiseksi.

6. Sector Skills Alliance ja suunnitelman käyttöönotto
 • 1. Construction Status Quo and Sectorial Skills Strategy

  The Status Quo of the European Construction determines the current scenario regarding several factors that are likely impelling the appearance of skills needs, influencing the current status of the qualification frameworks as well as affecting the Vocational Education and Training (VET) offered in each country. The first phase aims to provide very valuable information that will be the fundamental basis for defining the key elements through the creation of a Roadmap and an Action Plan, which will shape the first approach concerning the setting up of the Sectoral Skills Strategy.

 • 2. Enabling transnational sector-wide new skills

  Once the Status Quo has been defined and the Roadmap have been drafted, is time to sustaining and exemplifying the Strategy, by identifying, detailing and promoting concrete examples and good practices of policies and initiatives at national and regional level aiming at addressing skills shortages and mismatches as well as fostering multi-stakeholder partnerships. Also, the goal of this phase will be to design and deploy a new training action needed for raising awareness concerning trending topics, which will surely affect the Construction industry: Energy Efficiency, Digitalisation and Circular Economy for Construction workers.

 • 3. WatchTower of skills needs in the construction industry

  During this phase it is proposed to create a tool that will be complementary to the European Construction Sector Observatory (ECSO), which by using a Big Data methodology will be able to anticipate skills needs at national/regional level.

 • 4. Study on occupational profiles and qualifications

  According to phase 2, the partnership will update occupational profiles, qualifications and training influenced by new tendencies (in the Construction industry topics such as Energy Efficiency, Digitalisation and Circular Economy are a must) to cover detected skills. It is absolutely necessary to define a tailored methodology to carry out a periodic revision as well as defining priorities to eventually review existing qualifications.

 • 5. Outreach campaign for the Construction industry

  The Construction Blueprint project intends to generate a more positive image of the Construction industry. To achieve this goal and to transform construction into a career opportunity, the partnership proposes to carry out actions to promote the attractiveness of the Construction industry among youngsters and particularly among women, and identifying solutions to facilitate the mobility in Europe.

 • 6. Sector Skills Alliance and deployment of the Blueprint

  Doubtless, the essential condition to get a sound implementation of the Skills Blueprint in the Construction industry is to have a strong Sector Skills Alliance, which starts from the partnership. For this, the partnership undertakes the project under the concept of Quintuple Helix innovation Model, which is based on the involvement and interaction of main market players (Education-Economic-Political-Environment-Civil Society/Cultural) taking up opportunities to make the best of their talents from a holistic approach.