Observatorio

Verkkopohjainen työkalu, joka ennakoi osaamistarpeet käyttämällä Big Data -menetelmää kansallisella ja alueellisella tasolla, yhdistämällä ensisijaisesta lähteestä (kyselystä) peräisin olevat tiedot ja toissijaisista lähteistä tulevat tiedot. Tämä työkalu tukee kumppaneita päätöksenteossa koulutustarjonnassa.

Muut observatoriat

Euroopan rakennusalan seurantakeskus (ECSO)

Se on COSME-aloite- pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kilpailukykyä koskeva EU:n ohjelma – Se analysoi ja suorittaa säännöllisesti vertailevia arviointeja rakennusalasta kaikissa 27 EU-maassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa – tarkoituksena on pitää eurooppalaiset päätöksentekijät ja sidosryhmät ajan tasalla markkinaolosuhteista ja politiikan kehityksestä.

Fundación Laboral de la Construcciónin Rakennusalan Observatorio

Paikka keskustelulle, vaihdolle ja pohdinnalle Espanjan rakennusalan yhteiskunnallisten edustajien, instituutioiden, organisaatioiden ja kaikkien sidosryhmien kanssa, joka on kohtaamispaikka ammattilaisille ja referenssi rakennusalalla.

EU: n rakennuskannan seurantakeskus

BSO sisältää tietokannan, tietokarttaa ja tietosivut rakennusten energiatehokkuuden seuraamiseksi kaikkialla Euroopassa. Se kattaa laajan joukon energiaan liittyviä aiheita ja tarjoaa tietoa rakennuskannasta, energiankulutuksesta, rakennuselementeistä ja asennetuista rakennusjärjestelmistä, energiatehokkuustodistuksista, lähes nollaenergiarakennuksista ja korjauskertoimista, mutta myös alueista, kuten energiaköyhyys ja rahoitusnäkökohdat.

EU Energy Poverty Observatory (EPOV)

The EU Energy Poverty Observatory (EPOV) is an exciting new initiative by the European Commission to help Member States in their efforts to combat energy poverty. It exists to improve the measuring, monitoring and sharing of knowledge and best practice on energy poverty.

Valikko