Verkko kurssit

Sarja ILMAISIA, helposti saatavilla olevia verkkokursseja, jotka voit suorittaa mukavasti kotonasi omaan tahtiin. Nämä itseohjautuvat kurssit ovat saatavilla kaikille rakennusalasta kiinnostuneille e-oppimisalustallamme kategorioissa Energiatehokkuus, Kiertotalous ja Digitalisaatio.

Verkko-oppimisalustamme ei ainoastaan ​​pyri tukemaan alalle tulevia potentiaalisia uusia tulokkaita, vaan myös tarjoamaan olemassa olevalle työvoimalle mahdollisuuden parantaa tietämystään ja urallaan edistymistä.

Energiatehokkuus

Yksi tärkeimmistä osaamisen kehittämisen tekijöistä rakennusalalla on Euroopan komission päätös hiilineutraalista Euroopan rakennuskannasta vuoteen 2050 mennessä, mikä pakottaa 3–4 miljoonaa työntekijää hakemaan lisäkoulutusta hiilineutraaliutta silmälläpitäen. Pyrimme parantamaan ja lisäämään käsityöläisten ja rakennustyömaalla työskentelevien osaamista rakennusten energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden osalta.

Digitalisaatio

Digitalisaatiotaidot ovat yksi suurimmista haasteista, joka rakennusalan on voitettava alan inhimillisen pääoman parantamiseksi. Siirtyminen BIM-projekteihin sekä uusien teknologioiden, kuten droonien, robottien, AR:n, VR:n, 3D-tulostuksen ja muiden käyttö tuo mukanaan uusia työskenaarioita, jotka edellyttävät rakennusalan työntekijöiltä vankkaa digiosaamista.

Kiertotalous

Rakennusteollisuudella on erittäin tärkeä rooli kiertotalouteen siirtymisessä. Pyrimme kouluttamaan rakennusalan työntekijät ymmärtämään rakennus- ja purkujätteen kierrätyslaitosten jäteprosessit, rakennusten suunnittelua, kierrätys- ja biopohjaisten materiaalien ominaisuuksia ja käyttäytymistä sekä niiden purkukäytäntöjä.