Slide
Outreach-kampanjat

Rakennusteollisuuden houkuttelevuus

Tämän tehtävän tarkoituksena on käynnistää yhteisiä toimia alan houkuttelevuuden lisäämiseksi ensimmäisenä ammatillisena valintana nuorten ja etenkin naisten keskuudessa.

Hyvien käytänteiden ja projektien yhdistelmä

Suurin osa kumppaneista toteuttaa aloitteita rakennusalan imagon ja houkuttelevuuden parantamiseksi. Kumppanuus panee nämä projektitulokset täytäntöön rakennussuunnitelman avulla jakamalla tulokset verkkosivuille.

Erasmus + avoimet ovet

Ammatillisen koulutuksen tarjoajat juhlivat ensimmäistä eurooppalaista avointen ovien päivää kaikissa osallistujamaissa. Tätä varten he sopivat tietyn päivämäärän tapahtuman järjestämistä varten, joka järjestetään sovitun protokollan ja kohdennetun kampanjan jälkeen. Yritykset ja mahdolliset opiskelijat kutsutaan osallistumaan. Myös Erasmus + -mobiilihankkeisiin osallistuneet ammatillisen koulutuksen opiskelijat kutsutaan jakamaan kokemuksiaan mahdollisille harjoittelijoille.

Peruskoulu kampanja

Jotta rakennusteollisuuden huono imago muuttuisi, kukin maa järjestää 4 käyntiä kouluihin selittääkseen oppilaille tämän taloudellisen toiminnan suuren merkityksen elämässämme. Näiden vierailujen suorittamista varten kehitetään erityinen protokolla ja media-aineisto (julisteet, tarrat, välineet jne.).

Sukupuolten tasapaino

Naisten roolin uudelleenrakentamisen aloittamiseksi rakennusteollisuudessa ja sen koulutuksessa on myös otettava mukaan tärkeimmät sidosryhmät, joista monet ovat jo edustettuina tässä hankkeessa. Siksi jokaisessa maassa järjestettävissä ohjauskokouksissa opinto-ohjaaja kutsutaan keskustelemaan hyvistä käytännöistä, jotka koskevat naisten integroitumista rakennusalaan.

Sosiaalisen median kampanjat

Luodaan tietoisuutta lisääviä aktiviteetteja ja sosiaalisen median kohdennettuja kampanjoita edistämään rakennusteollisuutta nuorille ja naisille. Muun muassa mainostaulukampanjoita ja videoleikkeitä tuotetaan ja mainostetaan intensiivisesti Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä jne. Myös tähän tarkoitukseen käytetään kumppaneiden sosiaalisen median profiileja.

Valikko