Slide
Projekti

Tulokset

Nykyisen hankkeen toteuttamisen tärkein etu ja hyöty on, että se tuo yhteen rakennusalan ja ammatillisen koulutuksen tarjoajat. Yhdessä luomme strategisen lähestymistavan tuleville vuosille vastaamaan haasteeseen alan työntekijöiden osaamisvajeesta ja tarkoituksena sovittaa työntekijöiden taidot työmarkkinoiden tarpeisiin ja vaatimuksiin. Uusi strategia liittyy Euroopan rakennusteollisuuden yleiseen kasvustrategiaan ja täydentää muita alalle toteutettuja aloitteita ja toimenpiteitä.

PESTLE Analyysi

Raportti poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista, teknisistä, oikeudellisista ja ympäristötekijöistä, jotka voivat vaikuttaa rakennusteollisuuteen ja voivat puolestaan ​​vaikuttaa osaamisen puutteeseen, aukkoihin ja epäsuhtaan.

Saatavilla. Napsauta tätä tarkistaaksesi sen!

Status Quo -raportti alakohtaisista taidoista

Raportti rakennusteollisuuden alakohtaisten taitojen nykytilanteesta, josta käy ilmi nykyisten ja tulevien taitojen välinen ero, jotta voidaan vahvistaa alan työntekijöiden koulutustarpeet lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä; arvio koulutettavien työntekijöiden lukumäärästä sekä ammatillisesta profiilista; ja toimenpiteet, suositukset, toimet jne. Blueprintin käyttöönottoa varten.

Saatavilla. Napsauta tätä tarkistaaksesi sen!

Tiekartta ja toimintasuunnitelma

Etenemissuunnitelma joka sisältää strategiat, toimenpiteet, toiminnot, tulokset ja toimintasuunnitelman osaamisen kysynnän ja nykyisen tarjonnan mukauttamiseksi ja joka vastaa alakohtaista taitostrategiaa, joka on myös olennainen osa rakennusalan suunnitelman käyttöönottoa.

Saatavilla. Napsauta tätä tarkistaaksesi sen!

Interaktiivinen kartta

Digitaalinen resurssi, jossa kerätään hyviä käytäntöjä ja / tai innovatiivisia aloitteita, joilla puututaan puutteisiin ja ristiriitaisiin taitoihin, sekä parhaita käytäntöjä EU:n rahoituksen hyödyntämiseksi erilaisille urapolkuille, liikkuvuushankkeille, yrittäjyysmahdollisuuksille jne.

Saatavilla. Napsauta tätä tarkistaaksesi sen!

Skills+ Training toiminta

Verkkokurssi joka lisää tietoisuutta ja tarjoaa perustiedot energiatehokkuuden, digitalisoinnin ja kiertotalouden osaamisen päivittämiselle. Kurssin onnistunut suorittaminen antaa todistuksen, joka hyväksytään yhteisymmärryspöytäkirjassa.

Saatavana vuoden 2020 loppuun mennessä, hankkeen edistymisen perusteella

Observatorio

Verkkopohjainen työkalu taitojen tarpeiden ennakoimiseksi käyttämällä Big Data -menetelmää kansallisella ja alueellisella tasolla yhdistämällä ensisijaisista lähteistä (kysely) ja toissijaisista lähteistä peräisin olevat tiedot. Tämä työkalu tukee kumppaneita päätöksenteossa koulutustarjouksesta.

Saatavana kesäkuussa 2021

Luettelo päivitettävistä profiileista ja priorisointi

Raportoi menetelmästä, jota noudatetaan systemaattisesti tunnistamalla ammatilliset profiilit, jotka on tarkistettava, päivitettävä tai lopulta luotava rakennusteollisuudessa.

Saatavana marraskuussa 2021

Pätevyyksien priorisointi, jotka on päivitettävä

Selvitä olemassa olevien pätevyyksien tarkistamisen painopisteistä ja ehdottaa uusia taitoja ammattiprofiileista riippuen, mikäli ne otetaan käyttöön kuhunkin kansalliseen tutkintojen viitekehykseen.

Saatavana maaliskuussa 2022

Materiaalit kampanjaan

Verkkopohjainen tieto- ja menekinedistämismateriaali, joka kattaa tavoitteen lisätä rakennusteollisuuden houkuttelevuutta.

Saatavana elokuussa 2022

Saatavana elokuussa 2022 Quintuple Helix -malli ja Construction SSA

Raportoi Quintuple Helix -mallin kriteerien perusteella. Se auttaa perustamaan Sector Skills Alliance (SSA) ja laatii suunnitelman järjestelmällisesti, takaamalla keskeisten sidosryhmien osallistumisen ja hyväksymisen sekä pitkäaikaisen allianssin.

Saatavana joulukuussa 2022

Hyväksyntätapahtumien raportit

Jokaisessa osallistujamaassa pidetyn hyväksymisseminaarin jälkeen isäntäpartneri kirjoittaa raportin saatuihin tuloksiin.

Saatavana joulukuussa 2021

SSA-portaali

Verkkosivusto, jolla kaikki projektitulokset ovat saatavilla, mukaan lukien kehitetyt online-työkalut, kuten interaktiivinen kartta ja observatorio, tiedot uutisista ja tapahtumista, sosiaalisen median yhteys jne. Sivustolla on myös Sector Skills Alliance (SSA) -alusta yhteistyöhön tuodatkseen pöydän ympärille asiaankuuluvat sidosryhmät, jotka auttavat määrittelemään ja toteuttamaan suunnitelman.

Saatavilla. Käy Construction Blueprint -sivustolla!

Laaja leviäminen

Yhteistyökumppaneiden levittämistoimet ja toimet: digitaaliset uutiskirjeet, projektitiedot kumppanien yrityssivustoilla, artikkeleita ammattilehdistä, kongressien julkaisut, kohdennettu sähköposti jne.

Projektin aikana

Mainoskampanja

Useita mainostuotteita, jotka antavat erittäin elävästi ja graafisesti tietoa projektitoiminnoista ja tuloksista: esitteet, julisteet, tarrat jne.

Projektin aikana

Tiedotuspäiviä

Hankkeen elinaikana järjestetään useita tiedotuspäiviä, jotta yleisölle tiedotetaan projektista ja meneillään olevista tuloksista sekä vahvistetaan yhteistyötä projektipartnerien ja asiaankuuluvien sidosryhmien välillä.

Projektin aikana

Koonti ja toimintaraportti

Raportti kansainvälisten verkostojen kumppanien tekemästä projektin esittelystä.

Saatavana joulukuussa 2022

Lopullinen koontipäivä

Viimeinen tapahtuma projektin lopettamiseksi ja kaikkien sidosryhmien tiedottamiseksi hankkeen toteutuksen jälkeen saavutetuista tuloksista. Sen jälkeen laaditaan raportti, joka sisältää toimitetut esitykset, osallistujaluettelon, työpajan tulokset, kuvat tapahtumasta jne.

Saatavana joulukuussa 2022

Valikko