Kumppanuus

Tämä rakennusalan Blueprint kokoaa kolme alakohtaista eurooppalaista organisaatiota yhdessä yhdeksän kansallisen ala-edustajan, kahdentoista ammatillisen koulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen tarjoajan kanssa kahdestatoista Euroopan unionin maasta.

Projektikoordinaattori

Fundación Laboral de la Construcción on espanjalainen yksikkö, joka johtaa tätä strategista eurooppalaista aloitetta.

Alakohtaiset eurooppalaiset organisaatiot

Kolme organisaatiota, jotka edustavat osaa rakennusalan äänestä Euroopan tasolla.

Kansalliset rakennusalan edustajat

Yhdeksän instituutiota edustavat kunkin maan rakennusteollisuuden työnantajajärjestöjä.

Rakennusalan ammatillinen koulutus ja korkea-asteen koulutuksen tarjoajat

Kaksitoista ammatillisen koulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen tarjoajaa edustavat maataan rakennusteollisuudessa.