Terveys ja turvallisuus (H&S) Blueprint

Havaittuaan EU:n rakennusalaan vaikuttavia puutteita terveys- ja turvallisuuskoulutuksessa Euroopan komissio päätti yhteistyössä Euroopan innovaationeuvoston ja pienten ja keskisuurten yritysten toimeenpanoviraston (EISMEA) kanssa kehittää strategiset puitteet rakennusalalla annettavan terveys- ja turvallisuuskoulutuksen parantamiseksi (Health and Safety Construction Blueprint).

Tämä hanke oli välttämätön täydennys rakennusteollisuuden ammattitaitoa koskevaan strategiseen lähestymistapaan, jota johdettiin Construction Blueprint -hankkeessa.

Health and Safety Blueprint -hankkeen tavoitteena oli korjata koulutusvaje energiatehokkuuteen ja kestäviin materiaaleihin liittyvissä terveys- ja turvallisuuskysymyksissä. Hanke kehitettiin yhteistyössä rakentamisen sidosryhmien kanssa kahdestatoista Construction Blueprint -hankkeeseen osallistuvasta maasta (Saksa, Belgia, Slovenia, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Irlanti, Italia, Liettua, Puola, Portugali ja Portugali) Fundación Laboral de la Construcción -järjestön johdolla.

Koulutusvajeen korjaamiseksi hankkeessa on kehitetty joukko hyödyllisiä moduuleja, jotka auttavat sinua selviytymään yleisimpiin materiaaleihin ja toimintoihin liittyvistä terveys- ja turvallisuuskysymyksistä unohtamatta kuitenkaan muita riskialttiimpia tai vähemmän tunnettuja aiheita.

Tätä silmällä pitäen luotiin yhteensä 8 moduulia, jotka on jaettu kolmeen pääjaksoon:

Jakso 1: Materiaalit

  • Eristys- ja tiivistemateriaalit
  • Viimeistelymateriaalit.
  • Bitumimateriaalit.
  • Kestävät materiaalit.

Jakso 2: Toiminnot

  • Eristystoiminnot
  • Käänteiset viherkatot.
  • Uusiutuvat energiajärjestelmät.

Jakso 3: Jätteet

  • Jätehuolto.

Terveys- ja turvallisuussuunnitelma Koulutustoimet

© Euroopan Unioni, 2021. Tämä H&S Blueprint -foorumi on Euroopan komission aloite, jota rahoitetaan yritysten ja pk-yritysten kilpailukykyä koskevasta EU:n ohjelmasta (COSME).

 

© Euroopan Unioni, 2021. Komission uudelleenkäyttöpolitiikka pannaan täytäntöön komission asiakirjojen uudelleenkäytöstä 12. joulukuuta 2011 tehdyllä komission päätöksellä. Ellei toisin mainita (esim. yksittäisissä tekijänoikeusilmoituksissa), EU:n omistama sisältö tällä verkkosivustolla on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0) -lisenssillä. Tämä tarkoittaa, että uudelleenkäyttö on sallittua edellyttäen, että siitä mainitaan asianmukaisesti ja että muutokset ilmoitetaan.

Näissä koulutuksissa esitetyt tiedot ja näkemykset ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa EISMEAn, Euroopan komission tai muiden EU:n toimielinten virallista kantaa. EISMEA ei takaa näihin koulutuksiin sisältyvien tietojen oikeellisuutta. EISMEAa, komissiota tai niiden puolesta toimivia henkilöitä ei voida pitää vastuullisina niiden sisältämien tietojen käytöstä.

LinkedIn