Liikkuvuus Euroopassa

Tämän tehtävän aikana kumppanuus tunnistaa olemassa olevat ratkaisut ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden, työttömien, harjoittelijoiden, työnhakijoiden, kouluttajien ja koulutushenkilöstön liikkuvuuden mahdollistamiseksi / helpottamiseksi Euroopassa ja edistää heitä uuden SSA-alustan kautta.

EU: n mekanismit

Liikkuvuuden työkalut

EU: n mahdollisuudet

EU: n rahoitusmahdollisuuksien ja rakennusalan ihmisiin sijoittamista koskevien ohjelmien tuntemuksen lisäämiseksi SSA-portaalissa avataan erityinen osio, joka tarjoaa tietoja ja opastusta siitä, miten näitä varoja ja mahdollisuuksia voidaan käyttää paremmin.

EU: n oppisopimuslupa

Kumppanuus rohkaisee sidosryhmiä ja etenkin rakennusalan yrityksiä liittymään EU: n oppisopimusneuvojen liittoon allekirjoittamalla tulevaisuuden rakennusteollisuuden oppisopimuskoulutuksen lupauksen (http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/apprenticeships/). Alliancen erityinen rakennustoimintaan tarkoitettu osio. Alakohtaiset edustajat ilmoittavat yrityksille tästä asiasta alueellisen / paikallisen pääkonttorinsa kautta.