Sisältö

Construction Blueprint. Skills Blueprint (osaamiskatsaus) projekti rakennusteollisuudelle on rahoitettu EU:n 2018 Call of the Erasmus+ hankkeen toimesta. Projekti on kirjoitettu Key Action 2 Sector Skills Alliances (Lot 3) sisällä uuden strategisen lähestymisen (Blueprint) toteuttamiseksi alakohtaiseen taitojen yhteistyöhön.

Construction Blueprintin päätavoite on kehittää uusi alakohtainen rakennusteollisuuden strateginen lähestymistapa tehdä yhteistyötä taitojen osalta ja tukea yritysten taitotarpeen ja koulutuskeskusten tarjoamien taitojen parempaa yhteensovittamista.Tavoitteeseen pääsemiseksi projeti kokoaa kolme alakohtaista eurooppalaista organisaatiota yhdessä yhdeksän kansallista alakohtaista edustajaa ja kaksitoista Ammattikoulua sekä ylemmän koulutuksen tarjoajaa kahdestatoista Eu-maasta.

Projektikatsaus

Duration

4 vuotta

Budget

4.000.000 €

Projektikoordinaattori

Fundación Laboral de la Construcción (Spain).

Alakohtaista Taitostrategiaa

Tämä Blueprint tullaan järjestämään yhdessä Sectoral Skills Strategy :n kanssa, joka yhdistää muista aloitteista opitut kokemukset ja hahmotellaan kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta poliittinen, taloudellinen, sosiaalinen, teknologinen, oikeudelliset ja ympäristötekijät, jotka voi vaikuttaa alaosaamiseen ja koulutustarjontaan. Blueprint sisältää aktiviteetteja, välitavoitteita, tuloksia ja tuotoksia ja seuraavia aktiviteetteja kehitetään hankkeen aikana:

  • Hyvien käytäntöjen kerääminen kansallisella ja alueellisella tasolla, sekä havainnollistaa ja edistää muita aloitteita, joilla puututaan taitovajeisiin, ja jotka integroidaan interaktiiviseen karttaan.
  • Suunnitellaan ja pilotoidaan energiatehokkuutta, kiertotaloutta ja digitalisaatiota koskevia koulutusohjelmia rakennusalalle; myös erilaisia verkkokoulutuksia (Massive Open Online Course -MOOC-) näistä aiheista on saatavilla.
  • Luodaan työkalu (Observatory), joka antaa arvokasta tietoa erityisistä taitotarpeista ainakin alueellisella / kansallisella tasolla.
  • Tunnistetaan ja valitaan ammattiprofiilit, jotka olisi päivitettävä energiatehokkuuden, kiertotalouden ja digitalisaation osalta.
  • Suoritetaan tiedotuskampanja rakennusteollisuudelle sen houkuttelevuuden lisäämiseksi nuorten ja naisten keskuudessa, etsittäessä ja edistämällä ratkaisuja rakennusalan työntekijöiden liikkuvuuden helpottamiseksi Euroopassa.
  • Uuden virtuaalisen työkalun (verkkosivuston) luominen, jossa kaikki projektitulokset ovat saatavilla sidosryhmille, sekä Sector Skills Alliance -alusta yhteistyöhön.

Blueprint käynnistetään ottamalla päämarkkinatoimijat (koulutus, taloudellinen, poliittinen, ympäristö ja kansalaisyhteiskunta / kulttuuri) mukaan tilaisuuteen hyödyntää kykyjään parhaalla mahdollisella tavalla. Ne muodostavat yhdessä kumppanuuden, Sector Skills Alliancen kanssa, tarvittavan ajurin kestävän alakohtaisen strategian edistämiseksi ja Blueprint toteuttamiseksi.