Partnerzy projektu Construction Blueprint zaangażowali ekspertów w dziedzinie budownictwa i szkoleń z kilku krajów naszego partnerstwa do naszej Krajowej Grupy Doradczej.

W czasie trwania projektu Construction Blueprint, partnerstwo poprosiło organizacje eksperckie z dziedziny szkoleń i przemysłu budowlanego o przyłączenie się do Krajowej Grupy Doradczej (NAG) i wniesienie swojego wkładu w efektywne wdrożenie i końcowy wpływ rezultatów projektu. Głównym celem NAG jest uzyskanie zewnętrznych informacji zwrotnych w celu ulepszenia naszego projektu.

Ich wkład jako członków jest elastyczny, od oceny rezultatów do udziału w działaniach upowszechniających i/lub wymianie wiedzy i praktyk. Poniżej przedstawiamy niektórych z członków NAG projektu Construction Blueprint!

BELGIA

FRANCJA

FINLANDIA

NIEMCY

Pan Sebastian Richter, konsultant prawny

Dr. jur. Ricarda Rolf, profesura prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa socjalnego

Pan Lars-Rosario Scarpello, Dyrektor Zarządzający CEO w TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG

GRECJA

IRLANDIA

WŁOCHY

LITWA

POLSKA

PORTUGALIA

HISZPANIA

SŁOWENIA