Obserwatorium

Obserwatorium umiejętności dla sektora budowlanego zostało stworzone jako narzędzie do obserwacji i monitorowania potrzeb w zakresie umiejętności wyrażanych przez firmy budowlane z różnych krajów UE, umożliwiając użytkownikom uzyskanie bliższego wglądu w przewidywanie umiejętności na poziomie krajowym/europejskim.

Obserwatorium umiejętności budowlanych ma służyć jako uzupełnienie danych i informacji dostarczanych na temat ekosystemu budowlanego przez Europejskie Obserwatorium Sektora Budowlanego (ECSO).European Construction Sector Observatory (ECSO).

Głównym celem Obserwatorium Umiejętności jest bycie kanałem ponadnarodowej wymiany wiedzy i wzbogacania sektora, dostarczając istotnych informacji wszystkim osobom działającym w sektorze budowlanym, firmom, a zwłaszcza organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego, którzy znajdą istotne i aktualne informacje na temat obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności, aby wspierać ich w dopasowywaniu oferty szkoleniowej.

W Obserwatorium można znaleźć dane statystyczne,

W Obserwatorium można znaleźć dane statystyczne, raporty, artykuły i linki związane z umiejętnościami i szkoleniami w sektorze budowlanym.

Inne Obserwatoria
European Construction Sector Observatory (ECSO)

Jest to inicjatywa w ramach COSME – unijnego programu na rzecz konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) -. Regularnie analizuje i przeprowadza oceny porównawcze sektora budowlanego we wszystkich 27 krajach UE i Wielkiej Brytanii – mając na celu informowanie europejskich decydentów i interesariuszy na bieżąco o warunkach rynkowych i zmianach prawnych.

Obserwatorium budowlane Fundación Laboral de la Construcción

Przestrzeń do debaty i wymiany refleksji z przedstawicielami społecznymi, instytucjami, organizacjami i dowolnymi grupami interesu z hiszpańskiego sektora budowlanego, będąca miejscem spotkań profesjonalistów i znaczących podmiotów z sektora budowlanego.

EU Building Stock Observatory (Obserwatorium Zasobów Budowlanych UE)

BSO zawiera bazę danych, narzędzie do mapowania danych i arkusze informacyjne do monitorowania charakterystyki energetycznej budynków w całej Europie. Obejmuje szeroki zakres tematów związanych z energią i dostarcza informacji o zasobach budowlanych, zużyciu energii, elementach budynków i zainstalowanych systemach technicznych budynku, świadectwach charakterystyki energetycznej, budynkach o niemal zerowym zużyciu energii i stanach renowacji, ale także o obszarach takich jak ubóstwo energetyczne i aspekty finansowe.

EU Energy Poverty Observatory (EPOV) (Obserwatorium Ubostwa Energetycznego UE)

Obserwatorium ubóstwa energetycznego UE (EPOV) to ekscytująca nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma pomóc państwom członkowskim w walce z ubóstwem energetycznym. Istnieje po to, aby ulepszyć pomiar, monitorowanie i wymianę wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie ubóstwa energetycznego.