Οι εταίροι του Construction Blueprint έχουν εμπλέξει εμπειρογνώμονες του Κατασκευαστικού Κλάδου και του Κλάδου της Εκπαίδευσης από διάφορες συμμετέχουσες χώρες, στις Εθνικές Συμβουλευτικές μας Ομάδες.

Κατά τη διάρκεια του έργου Construction Blueprint, η σύμπραξη ζήτησε από οργανισμούς, εξειδικευμένους στον τομέα εκπαίδευσης και τον Κατασκευαστικό Κλάδο, να ενταχθούν στις Εθνικές Συμβουλευτικές Ομάδες (NAG) και να συνεισφέρουν, με την τεχνογνωσία τους, στην αποτελεσματική εφαρμογή και τον τελικό αντίκτυπο των αποτελεσμάτων του έργου. Ο κύριος στόχος των NAG είναι η απόκτηση εξωτερικής ανατροφοδότησης (feedback) για τη βελτίωση του έργου μας.

Η συνεισφορά τους ως μέλη είναι ευέλικτη, από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έως τη συμμετοχή σε δραστηριότητες διάχυσης ή/και την ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών. Βρείτε παρακάτω μερικά από τα μέλη των NAG του έργου Construction Blueprint!

ΒΕΛΓΙΟ

ΓΑΛΛΙΑ

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

κ. Sebastian Richter, νομικός σύμβουλος

Ο Δρ Jur. Ricarda Rolf, Καθηγητής Επιχειρηματικού, Εργατικού και Κοινωνικού Δικαίου

Ο κ. Lars-Rosario Scarpello, Διευθύνων Σύμβουλος CEO της TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG

ΕΛΛΑΔΑ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ