Kontekst

Construction Blueprint. Skills Blueprint dla Przemysłu Budowlanego to projekt finansowany w ramach Zaproszenia do programu Erasmus+ z 2018 roku, zawartego w Akcji 2 (Dział 3) Sektorowych Sojuszy dla Umiejętnosci (Lot3) na rzecz implementacji nowych rozwiązań strategicznych (Blueprint) dotyczących sektorowej współpracy w obszarze umiejętności.

Głównym celem Construction Blueprint jest stworzenie nowego sektorowego strategicznego podejścia do współpracy w obszarze umiejętności w branży budowlanej i wsparcie większego dopasowania pomiędzy wymaganiami kompetencyjnymi firm a ofertami centrów szkoleniowych. Aby skutecznie osiągnąć cel, projekt zrzesza trzy Europejskie Organizacje Sektorowe, wraz z dziewięcioma reprezentantami sektorów krajowych i dwunastoma instytucjami edukacji zawodowej/ponadpodstawowej z dwunastu krajów UE.

Przegląd projektu

Czas trwania

4 lata, od stycznia 2019 do grudnia 2022.

Budżet

4.000.000 €

Koordynator Projektu

Fundación Laboral de la Construcción (Spain).

Sektorowa Strategia Umiejętności

Blueprint zostanie zrealizowany przy pomocy Sektorowej Strategii Umiejętności która połączy doświadczenia z innych inicjatyw i kompleksowe podejście, rozpoznając polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, prawne i środowiskowe czynniki wpływające na umiejętności sektorowe i oferty szkoleniowe. W trakcie projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

  • Zebranie zestawu dobrych praktyk na poziomie krajowym i regionalnym celem wsparcia i zainspirowania innych inicjatyw poświęconych wypełnieniu luk w umiejętnościach, zintegrowanych w interaktywnej mapie.
  • Projektowanie i pilotowanie programów szkoleniowych w zakresie efektywności energetycznej, gospodarki cyrkulacyjnej i cyfryzacji dla branży budowlanej; dostępne będą również różne szkolenia online (Masowego Otwartego Kursu Online -MOOC-) na te tematy.
  • Opracowanie narzędzia (Obserwatorium) celem udostępnienia cennych informacji dotyczących konkretnych potrzeb w obszarze umiejętności, co najmniej na poziomie regionalnym/krajowym.
  • Identyfikacja i wybór profili zawodowych, które powinny zostać zaktualizowane pod kątem efektywności energetycznej, gospodarki cyrkulacyjnej i cyfryzacji.
  • Przeprowadzenie kampanii mającej na celu zwiększenie atrakcyjności przemysłu budowlanego wśród młodzieży i kobiet, rozpoznanie i wsparcie rozwiązań zwiększających mobilność pracowników budowlanych w Europie.
  • Stworzenie nowego narzędzia wirtualnego (strony internetowej) umożliwiającego dostęp do rezultatów projektu dla interesariuszy, a także funkcjonowanie w ramach wspólnej platformy pracy dla Sojuszu Umiejętności Sektorowych.

Blueprint rozpocznie funkcjonowanie poprzez zaangażowanie kluczowych graczy na rynku (edukacyjno-ekonomiczno-polityczno-środowiskowo-społecznym/kulturowym) korzystając z okazji do jak najlepszego wykorzystania ich mozliwości i umiejetności. Stworzą oni, wraz z Sojuszem Umiejętności Sektorowych, czynnik konieczny dla wykreowania zrównoważonej strategii sektorowej i wdrożenia Blueprint.