Kampanie informacyjne

Mobilność w Europie

Podczas tego zadania partnerstwo zidentyfikuje istniejące rozwiązania, które umożliwią / ułatwią mobilność studentów/uczniów VET, bezrobotnych, stażystów, osób poszukujących pracy, trenerów i personelu szkoleniowego w Europie oraz podejmą się ich rozpowszechniania poprzez nową platformę SSA.

Mechanizmy unijne

Narzędzia mobilności

Możliwości w UE

W celu zwiększenia wiedzy na temat możliwości i programów finansowania UE w zakresie inwestowania w pracowników branży budowlanej, w portalu SSA zostanie otwarta specjalna sekcja zawierająca informacje i wskazówki, jak lepiej wykorzystać takie fundusze i szanse.

Zobowiązanie UE dotyczące stażu

Partnerstwo zachęci zainteresowane strony, w szczególności firmy z branży budowlanej, do przyłączenia się do sojuszu UE na rzecz praktyk zawodowych poprzez podpisanie zobowiązania do organizacji praktyk zawodowych w budownictwie przyszłości (http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/apprenticeships/ ) – specjalna sekcja sojuszu poświęcona działaniom budowlanym. Przedstawiciele sektorowi będą informować firmy o tej kwestii za pośrednictwem ich regionalnych / lokalnych centrali.