Mapa interaktywna

12 krajów objętych planem zidentyfikowało różne dobre praktyki i innowacyjne inicjatywy (na poziomie regionalnym i krajowym) dotyczące luk w umiejętnościach i niedopasowania umiejętności w zakresie efektywności energetycznej, cyfryzacji, gospodarki o obiegu zamkniętym lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Podejmowane są także różne inicjatywy dotyczące ułatwiania mobilności w Europie i promocji atrakcyjności branży budowlanej.

Te dobre praktyki zostały opisane w arkuszach informacyjnych, wyszczególnione zostały w nich informacje o odpowiedzialnej organizacji, celach, grupach docelowych i wpływie inicjatywy. Wszystko to zostało zebrane w zindeksowanej bazie danych zawierającej ponad 100 konkretnych przykładów, które są wdrażane online na poniższej interaktywnej mapie z odniesieniami geograficznymi. Użytkownicy mogą stosować filtry, aby znaleźć dokładne informacje, których szukają, i w razie potrzeby pobrać wyniki.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić interaktywną mapę (dostępna tylko w języku angielskim).