Kursy online

Seria BEZPŁATNYCH, łatwo dostępnych kursów online, które można ukończyć w zaciszu własnego domu, we własnym czasie. Te samokształceniowe kursy są dostępne na naszej platformie e-learningowej w kategoriach Efektywność energetyczna, Gospodarka okrężna i Cyfryzacja dla wszystkich zainteresowanych osób, które są związane z branżą budowlaną.

Nasza platforma e-learningowa ma na celu nie tylko wspieranie potencjalnych i nowych graczy w branży, ale także zapewnienie istniejącym pracownikom możliwości poszerzania wiedzy i rozwoju kariery.

Efektywność energetyczna

Jeden z głównych czynników stymulujących rozwój umiejętności w tym sektorze. Komisja Europejska zgodziła się na dekarbonizację europejskich zasobów budowlanych do 2050 roku, co wymusi przeszkolenie 3-4 milionów pracowników w tej dziedzinie. W tym sensie pracujemy nad kwalifikacjami i zwiększeniem liczby rzemieślników i pracowników na miejscu w dziedzinie efektywności energetycznej i energii odnawialnych w budynkach.

Cyfryzacja

Umiejętności digitalizacji są jednym z głównych wyzwań, które branża budowlana musi pokonać, aby poprawić kapitał ludzki w sektorze. Przejście do projektów BIM, a także wykorzystanie nowych technologii, takich jak drony, roboty, AR, VR, druk 3D i inne, przyniesie nowe scenariusze pracy, które będą wymagać solidnego poziomu umiejętności cyfrowych pracowników budowlanych.

Gospodarka cyrkulacyjna

Przemysł budowlany odgrywa bardzo ważną rolę w przejściu do Gospodarki Cyrkularnej. Naszym celem jest przeszkolenie pracowników budowlanych w zakresie zadań wykonywanych w zakładach recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w projektowaniu budynków, w zakresie cech i zachowania materiałów pochodzących z recyklingu i biopaliw lub w praktykach rozbiórkowych.