Kursy online

Opracowano platformę Moodle zawierającą serię bezpłatnych, łatwo dostępnych kursów online; moduły te zostały opracowane w ramach wcześniejszych projektów finansowanych przez partnerów Construction Blueprint i zostały udostępnione każdej zainteresowanej osobie w tematach efektywności energetycznej, gospodarki o obiegu zamkniętym i cyfryzacji dla sektora budowlanego, w różnych językach.

Aby uzyskać dostęp do kursów, należy zarejestrować się na platformie Moodle, podając adres e-mail i słowo kluczowe.

Poniżej znajduje się lista kursów w każdej kategorii.

Efektywność energetyczna

  • Moduły opracowane w ramach projektu BIMzeED: Edukacja w zakresie budynków o niemal zerowym zużyciu energii z wykorzystaniem modelowania informacji o budynku (moduły dostępne w języku węgierskim, chorwackim, angielskim, hiszpańskim)
  • Moduły opracowane w ramach projektu BIMCERT: Szkolenie w zakresie kompetencji cyfrowych na rzecz bardziej zrównoważonego środowiska zbudowanego (moduły dostępne w języku angielskim)
  • Moduły opracowane w ramach projektu CONDAP: Digital Skills for Workplace Mentors in Construction Sector Apprenticeships/ Umiejętności cyfrowe dla mentorów w miejscu pracy w ramach praktyk zawodowych w sektorze budowlanym (moduły dostępne w języku hiszpańskim, francuskim, greckim i litewskim)

Cyfryzacja

  • Moduły opracowane w ramach projektu BIMzeED: Edukacja w zakresie budynków o niemal zerowym zużyciu energii z wykorzystaniem modelowania informacji o budynku (moduły dostępne w języku węgierskim, chorwackim, angielskim, hiszpańskim)
  • Moduły opracowane w ramach projektu CONDAP: Digital Skills for Workplace Mentors in Construction Sector Apprenticeships (moduły dostępne w języku hiszpańskim, francuskim, greckim, angielskim i litewskim)
  • Moduły opracowane w ramach projektu BIMCERT: Szkolenie w zakresie kompetencji cyfrowych na rzecz bardziej zrównoważonego środowiska zbudowanego (moduły dostępne w języku angielskim)
  • Moduły opracowane w ramach projektu SiBIM: Poprawa umiejętności cyfrowych pracowników budowlanych (moduły dostępne w języku słoweńskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim i angielskim)

Gospodarka cyrkulacyjna

  • Moduły opracowane w ramach projektu BIMzeED: Edukacja w zakresie budynków o niemal zerowym zużyciu energii z wykorzystaniem modelowania informacji o budynku (moduły dostępne w języku węgierskim, chorwackim, angielskim, hiszpańskim)
  • Moduły opracowane w ramach projektu H&S Blueprint: zdrowie i bezpieczeństwo w odniesieniu do efektywności energetycznej i zrównoważonych materiałów (moduły dostępne w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, polskim i włoskim)

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tych projektów i innych, w ramach których opracowano materiały szkoleniowe, możesz również odwiedzić następujące sekcje:

https://constructionblueprint.eu/other-initiatives/

https://constructionblueprint.eu/interactive-map/