Profile zawodowe i kwalifikacje

Identyfikacja odpowiednich profili zawodowych (podstaw programowych i kwalifikacji) i potrzebnych w nich umiejętności w zakresie efektywności energetycznej, cyfryzacji i gospodarki o obiegu zamkniętym została przeprowadzona na poziomie europejskim i krajowym. Przeprowadzone badania porównawcze pozwoliły zidentyfikować związek luk w umiejętnościach z profilami zawodowymi i dostarczyły szeregu zaleceń dotyczących wyboru profili UE jako przedmiotu strategii podnoszenia kwalifikacji, prezentacji europejskich ram kompetencji budowlanych, które są istotne dla metodologii i procedury profili zawodowych, oraz korelacji europejskich profili zawodowych z zapotrzebowaniem na umiejętności w każdym kraju i ogólnie w UE.

Ponadto każdy kraj uczestniczący opracował krajowe badania, w ramach których przeanalizowano główne profile zawodowe i zawody w sektorze budowlanym, aby zaproponować te, które bardziej wymagają aktualizacji pod względem efektywności energetycznej, gospodarki o obiegu zamkniętym i cyfryzacji.

Wszystkie dokumenty i informacje są dostępne poniżej.