Profile zawodowe i kwalifikacje

Identyfikacja odpowiednich profili zawodowych i ich potrzebnych umiejętności w zakresie efektywności energetycznej, cyfryzacji i gospodarki cyrkulacyjnej zostanie przeanalizowana na poziomie europejskim i krajowym.