Slide

Profile i kwalifikacje

Raport o metodyce postępowania w systematyczny sposób przy identyfikacji profili zawodowych, które wymagają przeglądu, aktualizacji lub ewentualnego utworzenia w branży budowlanej.

Dostępne od listopada 2021 r

Menu