Slide
Kampanie informacyjne

Atrakcyjność branży budowlanej

Zadanie to ma na celu podjęcie wspólnych działań promujących atrakcyjność sektora jako pierwszego wyboru zawodowego wśród młodzieży i szczególnie kobiet.

Pula talentów obejmująca dobre praktyki i projekty

Większość partnerów realizuje inicjatywy promujące i poprawiające wizerunek i atrakcyjność branży budowlanej. Partnerstwo będzie rezultaty tych projektów poprzez Blueprint, upowszecjniając ich wyniki na stronach internetowych.

« Otwarte drzwi » programu Erasmus +

Instytucje VET będą świętować pierwszy wspólny Europejski Dzień « Otwartych Drzwi » we wszystkich uczestniczących krajach, jako zalążek corocznych dni otwartych. W tym celu uzgodnią konkretną datę wydarzenia, które zostanie zorganizowane zgodnie ze specjalnym protokołem i ukierunkowaną kampanią. Do udziału zaproszone zostaną firmy i potencjalni studenci/uczniowie. Również uczniowie VET, którzy uczestniczyli w programie Erasmus +, zostaną zaproszeni do podzielenia się swoimi doświadczeniami z przyszłymi stażystami.

Kampania w ramach Szkół Podstawowych

Aby od podstaw zmienić negatywny wizerunek branży budowlanej, każdy kraj zorganizuje 4 wizyty w szkołach, aby wyjaśnić uczniom, jak duże jest znaczenie tej działalności budowlanej w naszym życiu. W celu przeprowadzenia tych wizyt opracowany zostanie specjalny protokół i materiały medialne (plakaty, naklejki, gadżety itp.).

Równowaga płci w branży

Aby na nowo przemyśleć rolę kobiet w branży budowlanej i jej szkoleniu, konieczne jest również zaangażowanie głównych interesariuszy, z których wielu jest już obecnych w tym projekcie. Dlatego podczas spotkań sterujących w każdym kraju zostanie zaproszony ekspert ds. płci, który opowie o dobrych praktykach dotyczących integracji kobiet w budownictwie. Powiązane przemówienia zostaną nagrane i przesłane na portal SSA.

Kampanie w mediach społecznościowych

W celu promowania branży budowlanej wśród młodzieży i kobiet przygotowane zostaną kampanie informacyjne i kampanie w mediach społecznościowych. Między innymi powstaną kampanie billboardowe i klipy wideo na Facebooku, Instagramie, Twitterze itp. W tym celu wykorzystywane będą również profile partnerów w mediach społecznościowych.

Menu