Atrakcyjność branży budowlanej

W tej sekcji przedstawiono różne wspólne działania przeprowadzone w celu promowania atrakcyjności sektora jako pierwszego wyboru zawodowego wśród młodzieży, a zwłaszcza kobiet.

Wybór najlepszych praktyk wdrożonych w krajach europejskich, mających na celu przyciągnięcie kobiet i młodych ludzi do sektora.

Podsumowanie 1. wydarzenia Erasmus+ Open Doors zorganizowanego w Brukseli w dniu 22 lutego 2023 r. z udziałem ekspertów z europejskich instytucji edukacyjnych, którzy podzielili się swoją wiedzą na temat młodzieży i mobilności oraz tego, jak wzbudzić zainteresowanie większej liczby kobiet sektorem budowlanym.

Kompilacja inicjatyw skierowanych do dzieci i młodzieży w celu zainteresowania ich sektorem budowlanym.

Seria wywiadów z kobietami zaangażowanymi w branżę budowlaną.

Seria krótkich wywiadów wideo z młodymi mężczyznami i dziewczętami, którzy uczęszczają na kursy budowlane.