Kampanie informacyjne

Atrakcyjność branży budowlanej

Zadanie to ma na celu podjęcie wspólnych działań promujących atrakcyjność sektora jako pierwszego wyboru zawodowego wśród młodzieży i szczególnie kobiet.

« Otwarte drzwi » programu Erasmus +

Kampania w ramach Szkół Podstawowych

Równowaga płci w branży

Kampanie w mediach społecznościowych