Partnerstwo

Blueprint przemysłu budowlanego zrzesza trzy Europejskie Organizacje Sektorowe, wraz z dziewięcioma reprezentantami sektorów krajowych i dwunastoma instytucjami edukacji i szkolenia zawodowego i kształcenia na poziomie wyższym z dwunastu krajów UE.

Koordynator Projektu

Fundación Laboral de la Construcción (Fundacja Pracy w Budownictwie) jest hiszpańską instytucją odpowiedzialną za koordynację tej strategicznej inicjatywy europejskiej.

Sektorowe Organizacje Europejskie

Trzy organizacje reprezentujące poglądy znacznej części przemysłu budowlanego na poziomie europejskim.

Krajowi Przedstawiciele Sektora

Dziewięć instytucji tworzy grupę najbardziej reprezentatywnych organizacji pracodawców w sektorach budowlanych poszczególnych krajów.

Organizatorzy kształcenia i szkolenia w budownictwie

Dwanaście organizacji świadczących usługi edukacyjne i szkoleniowe w budownictwie na poziomie zawodowym i wyższym w ramach poszczególnych krajów.