Miten rakennusteollisuuden tuleva kehitys Sloveniassa on suunniteltu?

Tapahtumat

Vilkas rakennustoiminta ja useat muutokset rakennus-, aluesuunnittelu- ja ympäristölainsäädännössä kahden viime vuoden aikana ovat tuoneet mukanaan aivan uusia haasteita. Käsittelimme niitä 3. ja 4. syyskuuta 2020 järjestetyssä toisessa rakennus-, alue- ja ympäristökonferenssissa, jonka otsikko oli: Rakentaminen maan strategisena toimintana ja Rakentaja tulevaisuuden ammattina. Se pidettiin Ljubljanassa Domus Medican auditoriossa ja verkossa.

Konferenssin järjesti Tax-Fin-Lex yhdessä Slovenian insinöörikamarin ja Slovenian kauppa- ja teollisuuskamarin kanssa, ja sitä tukivat useat muut kumppanit.

Avajaispuhujana oli ministeri Jernej Vrtovec Slovenian tasavallan infrastruktuuriministeriöstä, ja myös muiden keskeisten ministeriöiden edustajat esittelivät kehitysstrategioitaan: Valtiosihteeri Robert Rožac (Slovenian tasavallan ympäristö- ja aluesuunnitteluministeriö), valtiosihteeri tohtori Jure Gašparič (Slovenian tasavallan opetus-, tiede- ja urheiluministeriö) ja toimiston johtaja Josip Mihalic Slovenian tasavallan hallituksen koheesiovirastosta.

Valmistelimme monipuolisen ja korkeatasoisen tilaisuuden, johon osallistui 21 puhujaa, jotka vastasivat useisiin kysymyksiin. Konferenssin aihealueet olivat: strategia rakentamisessa – lainsäädännöllisten haasteiden esittely sektoreittain, rakentamisen taloudelliset vaikutukset muihin sektoreihin, koulutus ja työnantajat, kaupunkisuunnittelun haasteet ja mahdollisuudet, ympäristö ja suojelualueet, investoijille, suunnittelijoille, valvojille ja urakoitsijoille suunnatut kysymykset, sopimukset, säädökset, julkiset hankinnat, asiantuntemus ja riitojen ennaltaehkäisy sekä ulkomaiset käytännöt.

Myös kauppa- ja teollisuuskamari ZGIGM osallistui konferenssiin esittelemällä kansainvälisen aloitteen Construction Blueprint.

Slovenian rakennusalan keskeisistä haasteista vuoteen 2025 asti keskustelivat mm:

  • Mag. Jože Renar, Slovenian kauppa- ja teollisuuskamari – rakennus- ja rakennusmateriaaliteollisuuden kamari (ZGIGM).
  • Nataša Kristan Primšar, Kranjin toisen asteen koulukeskuksen MIC-päällikkö.
  • mag. Črtomir Remec, Slovenian tasavallan asuntorahaston johtaja, Slovenian insinöörikamarin puheenjohtaja.

Taukojen aikana kutsuimme osallistujat vierailemaan Construction Blueprint -hankkeen viidellä infotaululla, joissa kauppa- ja teollisuuskamari ja Kranj Secondary School Centre esittelivät kansainvälistä aloitetta #ConstructionBlueprint.