Kako v Sloveniji načrtujemo razvoj gradbeništva v prihodnosti?

Dogodki

Intenzivna gradbena aktivnost ter vrsta sprememb v gradbeno-prostorski in okoljski zakonodaji v zadnjih dveh letih sta prinesli popolnoma nove izzive. 3. in 4. septembra 2020 smo jih v Ljubljani v dvorani Domus Medica (in preko spleta) naslovili na 2. Gradbeno-prostorsko-okoljski konferenci z nazivom: Gradbeništvo kot strateška dejavnost za državo in Gradbenik kot poklic prihodnosti.

Konferenco je organizira družba Tax-Fin-Lex skupaj z Inženirsko zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije, podprli pa so jo tudi številni drugi partnerji.

Uvodni govornik konference je bil minister Jernej Vrtovec, Ministrstvo za infrastrukturo RS, svoje razvojne strategije pa so predstavili tudi predstavniki drugih ključnih ministrstev: državni sekretar Robert Rožac (Ministrstvo za okolje in prostor RS), državni sekretar  dr. Jure Gašparič (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS) ter direktor urada Josip Mihalic iz Službe vlade za kohezijo RS.

Pripravili smo vsebinsko bogat in odmeven dogodek, kjer je sodelovalo 21 predavateljev, odgovorili smo na več sklopov vprašanj. Tematski sklopi konference so bili: Strategija v gradbeništvu – predstavitev zakonodajnih izzivov po resorjih, ekonomski vpliv gradbene dejavnosti na ostale dejavnosti, izobraževanje in delodajalci, izzivi in priložnosti za urbanizem, okolje in varovana območja, problematika investitorjev, projektantov, nadzornikov in izvajalcev, pogodbe, uzance, javna naročila, izvedeništvo in preprečevanje sporov ter tuje prakse.

Na konferenci je sodelovala tudi GZS ZGIGM, kjer je predstavljala mednarodno iniciativo Načrt za gradbeništvo.

O ključnih izzivih za slovensko gradbeništvo do 2025 so govorili:

  • mag. Jože Renar, Gospodarska zbornica Slovenije- Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM)
  • Nataša Kristan Primšar, vodja MIC pri ŠC Kranj
  • mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS, predsednik Inženirske zbornice Slovenije

Udeležence smo povabili naj med odmori obiščejo 5 informativnih panojev projekta Načrta za gradbeništvo, kjer sta GZS ZGIGM in SCKR predstavljali mednarodno iniciativo Načrt za gradbeništvo    #ConstructionBlueprint.