EU:n oppisopimuslupaus

Liity EU:n oppisopimusallianssiin allekirjoittamalla lupaus oppisopimuskoulutuksesta huomisen rakennusteollisuutta varten TÄNÄÄN! 

Rakennussuunnitelma. Rakennusteollisuuden osaamissuunnitelma rohkaisee  

 • Ammatillisia järjestöjä 
 • Rakennustyöntekijöiden ammattiliittoja 
 • Teollisuus-, kauppa- ja käsiteollisuuskamareita 
 • Koulutuksen tarjoajia 

Allekirjoittamaan lupauksen oppisopimuskoulutuksesta tulevaisuuden rakennusteollisuutta varten. 

Yritysten ja/tai organisaatioiden, jotka ovat kiinnostuneita antamaan sitoumuksen, on täytettävä hakemuslomake.

Mitkä ovat tulevaisuuden rakennusteollisuuden oppisopimuskoulutuspaikkoja? 

Euroopan komissio on käynnistänyt rakennusalalle suunnatun viestintäkampanjan, jonka tarkoituksena on houkutella nuoria lahjakkuuksia ja parantaa alan julkisuuskuvaa Rakentaminen 2020 -strategian ”Rakennusalan ja sen yritysten kestävän kilpailukyvyn strategia” puitteissa. 

Sen tavoitteena on myös muun muassa kannustaa rakennusalaa tarjoamaan enemmän ja parempia oppisopimuspaikkoja. 

Lupaukset ovat keskeisten yritysten ja organisaatioiden sitoumuksia, joissa ne ilmoittavat haluavansa ja sitoutuvansa: 

 • Lisäämään oppisopimuspaikkojen määrää ja laatua rakennusalalla. 
 • Ottamaan käyttöön koulutustekijöitä yrityksissä, rakennusalan koulutuskeskuksissa ja/tai kouluissa, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet tällaisiin järjestelmiin. 
 • Vahvistamaan rakennusalan erityiskoulutusta
  esimerkiksi energiatehokkuuden, resurssitehokkuuden tai digitaalitalouden alalla. 
 • Siirtämään oppisopimuskoulutusjärjestelmiä, jotka ovat osoittautuneet menestyksekkäiksi jossakin maassa/alueella, toiseen maahan/alueelle, jossa ei ole käytössä tällaista järjestelmää. 
 • Parantamaan nykyisiä oppisopimuskoulutusmalleja, sekä maan/alueen yleisiä järjestelmiä että yksittäisten yritysten erityisjärjestelmiä, jotta voidaan parantaa oppisopimuskoulutusmallien laatua, tehokkuutta ja näkyvyyttä.  

Miksi allekirjoittaa lupaus? 

Rakennusalan on tehtävä yhteistyötä rakennusteollisuuden osaamisen alalla ja tuettava yritysten osaamistarpeiden ja koulutuskeskusten tarjoaman osaamisen parempaa yhteensovittamista. Oppisopimuskoulutukseen osallistuminen ja sen tukeminen tulevaisuuden rakennusteollisuutta varten on tärkeää, jotta alalla voidaan kehittää uusi alakohtainen strateginen lähestymistapa, joka johtaa tähän. 

Lisäksi yrityksesi sitoutuminen on loistava tilaisuus edistää yrityksesi/organisaatiosi arvoja ja pyrkimyksiä. Lupauksesi näkyy EU:n tasolla. Se on myös loistava tilaisuus verkostoitua muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa, edistää yhteistyötä tulevissa hankkeissa ja jakaa hyviä käytäntöjä. 

Katso muita lupauksia täältä saadaksesi inspiraatiota. 

Voit etsiä EAfA:n lupauksia ”organisaatiotyypin”, ”tavoitteen” ja ”sektorin” mukaan. 

Miten allekirjoittaa lupaus? 

Lupauksen allekirjoittaminen on melko helppoa. 

Täytä panttihakemuslomake ja palauta se osoitteeseen empl-eafa@ec.europa.eu. 

Lisätietoja saat aina osoitteesta https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=en .