Unijna deklaracja dotycząca przygotowania zawodowego

Dołącz do Sojuszu na rzecz Przygotowania Zawodowego i podpisz już DZIŚ deklarację dotyczące przygotowania zawodowego dla przemysłu budowlanego jutra. 

Projekt Construction Blueprint. Ten projekt dla przemysłu budowlanego zachęca: 

  • organizacje zawodowe 
  • związki zawodowe pracowników budowlanych 
  • izby przemysłowe, handlowe i rzemieślnicze 
  • dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych 

do podpisania deklaracji dotyczącej przygotowania zawodowego w przemyśle budowlanym jutra. 

Firmy i/lub organizacje zainteresowane złożeniem deklaracji powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy. 

Jakie jest przygotowanie zawodowe dla przemysłu budowlanego jutra? 

W ramach planu Construction 2020: „Strategia na rzecz zrównoważonej konkurencyjności sektora budowlanego i jego przedsiębiorstw” Komisja Europejska rozpoczęła kampanię komunikacyjną skierowaną do sektora budowlanego, mającą na celu przyciągnięcie młodych talentów i poprawę wizerunku branży. 

Ma ona zachęcić przemysł budowlany do oferowania większej ilości i lepszych praktyk zawodowych. 

Deklaracja to zobowiązania kluczowych firm i organizacji, które deklarują chęć i zobowiązanie do: 

  • Zwiększenia liczby i jakości miejsc przygotowania zawodowego w sektorze budowlanym 
  • Wprowadzenia elementów szkolenia w przedsiębiorstwach, ośrodkach szkoleniowych budownictwa i/lub szkołach, które wcześniej nie brały udziału w takich programach 
  • Wzmocnienia szkolenia specjalistycznego w sektorze budowlanym np. w zakresie efektywności energetycznej, efektywnego gospodarowania zasobami lub gospodarki cyfrowej 
  • Przeniesienia programów przygotowania zawodowego, które sprawdziły się w danym państwie/regionie, do innego państwa/regionu, w którym nie stosuje się takich programów 
  • Ulepszenia istniejących modeli przygotowania zawodowego, zarówno ogólnych systemów w danym kraju/regionie, jak i konkretnych systemów w poszczególnych firmach, w celu podniesienia jakości, skuteczności i widoczności przygotowania zawodowego.  

Dlaczego warto podpisać deklarację? 

Sektor budowlany potrzebuje współpracy w zakresie umiejętności w przemyśle budowlanym oraz wspierania lepszego dopasowania w zakresie umiejętności potrzebnych w firmie i umiejętności zapewnianych przez ośrodki szkoleniowe. Uczestnictwo i wspieranie programu Przygotowania Zawodowego w przemyśle budowlanym jutra jest ważne dla wypracowania nowego podejścia strategicznego w sektorze. 

Poza tym zaangażowanie Twojej firmy to świetna okazja do promocji wartości i wysiłku Twojej firmy / organizacji. Twoja deklaracja będzie widoczna na poziomie UE. To także doskonała okazja do nawiązania kontaktów z innymi firmami i organizacjami, sprzyjająca współpracy przy przyszłych projektach i dzieleniu się dobrymi praktykami. 

Sprawdź inne deklaracje tutaj, aby się zainspirować. 

Deklaracji EAfA można szukać według: typu organizacji, celu, sektora. 

Jak podpisać deklarację? 

Podpisanie deklaracji jest dość proste. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i odeślij go na adres empl-eafa@ec.europa.eu. 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=en.