EU:n mahdollisuudet

______

EU tarjoaa rahoitusta useille hankkeille ja ohjelmille, jotka kattavat monenlaisia aloja ja aiheita – myös rakennusalan. Rakennusala on yksi niistä 18 avainalasta, joihin EU keskittyy.  

Yritys tai organisaatio on enemmän kuin tervetullut esittämään hankeidean ja muodostamaan yhteistyössä muiden yritysten tai organisaatioiden kanssa yhteenliittymän, jotta se voi hakea EU:lta varoja hankkeen toteuttamiseksi. 

Yleisiä vinkkejä: 

 • Valitse rahasto, jota aiot hakea, huolellisesti. 
 • Kohdista hankeideasi EU:n ja haettavan rahaston ensisijaisiin tavoitteisiin. 
 • Haasta oma ideasi. Kyseenalaista sen täytäntöönpano 
 • Tarkista tukikelpoisuus. 
 • Rakenna sopiva konsortio. 
 • Valitse oikeat kumppanit. 
 • Ota mukaan kokeneita kumppaneita eri maista. 
 • Älä yliarvioi kapasiteettiasi. 
 • Muista, että hankkeesi on tarjottava poikkeuksellista EU-arvoa. 

Alta löydät tärkeimmät EU:n rahoitusmahdollisuudet. 

Erasmus+ on yksi suurimmista EU:n ohjelmista paitsi budjetiltaan (ohjelman 2021-2027 arvioitu budjetti on 26,2 miljardia euroa) myös edistämiensä hankkeiden ja yhteistyön tyypin osalta. 

Se tarjoaa pääasiassa liikkuvuus- ja yhteistyömahdollisuuksia seuraavilla aloilla 

 • korkeakoulutus 
 • ammatillinen koulutus 
 • kouluopetus (mukaan lukien varhaiskasvatus) 
 • aikuiskoulutus 
 • nuoriso 
 • urheilu 

Rakennusalan yksiköt voivat joko luoda liikkuvuuteen (tarkista EU:n rahoitusmekanismit) ja ammatilliseen koulutukseen keskittyviä hankkeita (kuten Construction Blueprint -hanke) tai liittyä niihin tai ryhtyä kumppaneiksi muiden yksiköiden kanssa hankkeissa, jotka liittyvät alaan eri tavoin (esimerkiksi hanke siitä, miten edistetään tai kehitetään vammaisille sopivampia liikuntapaikkoja urheilun painopisteen puitteissa). 

Euroopan komissio etsii aina innovatiivisia ideoita, joilla on käytännön sosiaalisia vaikutuksia ja jotka on tarkoitus toteuttaa monialaisella yhteistyöllä. Vuosien 2021-2027 ohjelmassa keskitytään erityisesti sosiaaliseen osallisuuteen, vihreään ja digitaaliseen siirtymävaiheeseen sekä nuorten osallistumisen edistämiseen demokraattisessa elämässä. 

Täältä löydät ohjelmaoppaan sekä kaikki hanketyypit ja rahoitusmahdollisuudet, joita voi hakea joko keskitetysti tai kansallisissa toimistoissa.  

Rahoitusmahdollisuuksia on tarjolla 30 000 eurosta (pienimuotoiset kumppanuudet) 4 000 000 euroon (huippuosaamiseen tähtäävä yhteistyö). 

Muista myös, että EU:n komissio tukee EU:n ulkopuolisten maiden kanssa toteutettavia hankkeita. Tutustu niihin täällä. 

Vihje A! 

Jos organisaatiollasi ei ole lainkaan tai vain vähän kokemusta EU:n rahoitushankkeista, yritä hakea pienimuotoista hanketta, mieluiten kokeneemman kumppanin kanssa. 

Hae tiettyjä rahoituspyyntöjä ja tarjouksia käyttämällä oikeita avainsanoja ja suodattimia täällä 

 

Horisontti Eurooppa on yksi mielenkiintoisimmista ja haastavimmista EU:n rahoitusohjelmista.  EU:n ja assosioituneiden maiden oikeushenkilöt voivat osallistua. 

Se on EU:n tärkein tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelma, jonka budjetti on 95,5 miljardia euroa. 

Ohjelma helpottaa yhteistyötä ja vahvistaa tutkimuksen ja innovoinnin vaikutusta EU:n toimintalinjojen kehittämisessä, tukemisessa ja toteuttamisessa sekä maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamisessa. Se tukee erinomaisen tiedon ja teknologian luomista ja parempaa levittämistä. 

Yksi sen tärkeimmistä painopisteistä on ilmastonmuutos ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen, ja se edistää EU:n kilpailukykyä ja kasvua. 

Horisontti Eurooppa -puiteohjelmalla edistetään poikkeuksellisten tutkimuslaitosten ja loppukäyttäjäyksiköiden välistä yhteistyötä ja (toisin sanoen) tavoitteellisia ja kunnianhimoisia kumppanuuksia teollisuuden kanssa EU:n poliittisten tavoitteiden tukemiseksi. 

 

Rakennusala on avainasemassa ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tukemisessa. Construction Blueprint -hanke käsittelee kolmea niistä monista aloista, joiden ympärille Horisontti Eurooppa -hanke voi rakentua (energiatehokkuus, digitalisaatio, kiertotalous). 

Vihje B! 

Varmista ennen hakemuksen tekemistä, että olet osa vahvaa asiantuntijakonsortiota. Tutustu aiempiin projekteihin täällä, jotta saat inspiraatiota ja ymmärrät projektin paremmin. 

Hae tiettyjä rahoituspyyntöjä ja tarjouksia käyttämällä oikeita avainsanoja ja suodattimia täällä 

 

IInterreg Europe on Euroopan unionin yhteisrahoittama alueiden välinen yhteistyöohjelma (70-80 %), jonka budjetti on 379 miljoonaa euroa ja joka on tarkoitettu nelivuotisille hankkeille. 

Ohjelma edistää kaikkia EU:n painopisteitä ja pyrkii parantamaan alueellista hallintoa valmiuksia kehittämällä. 

Rakennusalaan liittyvissä hankkeissa sovelletaan kaikkia edellä mainittuja luokkia älykkäästä ja vihreästä rakentamisesta infrastruktuuriin, jossa käsitellään enemmän sosiaalisia kysymyksiä. 

Ohjelman verkkosivut tarjoavat varsin ystävällisen ja tukevan järjestelmän, joka toivottaa mahdolliset hakijat tervetulleiksi ja auttaa heitä rakentamaan menestyksekkäitä yhteenliittymiä. 

Katso lisätietoja ohjelman käsikirjasta 

Vihje C! 

Interreg Europe on vain ”jäävuoren huippu”, sillä on olemassa monia muitakin Interreg-ohjelmia, jotka edistävät rajat ylittäviä ja alueellisia hankkeita eri puolilla Eurooppaa, ja löydät ne kaikki täältä.  

Euroopan sosiaalirahasto Plus on 99 miljardin euron ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä Euroopan ja sen jäsenvaltioiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. 

Se avautuu seuraavasti: 

 1. ESR+ yhteistyössä  
 1. ESR+ suora (EaSI)  
 1. ESR Sosiaalinen innovaatio+  

 

ESR+ keskittyy tärkeimpien painopisteidensä joukossa erityisesti hankkeisiin, jotka liittyvät vaikutuksiltaan merkittäviin infrastruktuureihin, kuten rakennuksiin, teihin jne., jotka liittyvät läheisesti rakennusalaan. 

VIHJE D!

 Rahoituksen saamiseksi ei aina tarvitse olla Euroopan tasolla toimiva yksikkö tai kehittää yhteistyötä EU:n tasolla. Kansalliset tai alueelliset viranomaiset hallinnoivat monia EU:n rahoitusmahdollisuuksia. 

Organisaatioiden ja yksityishenkilöiden, jotka ovat kiinnostuneita hakemaan ESR+-rahoitusta tai haluavat jättää hanke-ehdotuksen, on syytä tutustua kansallisiin/alueellisiin ESR+-portaaleihinsa. Linkkejä portaaleihin on myös kansallisilla sivuilla, joilla on ESR+-ohjelman hallintoviranomaisten yhteystiedot. 

Life-ohjelma on EU:n rahoitusväline ympäristö- ja ilmastotoimia varten. 

 

Siinä on 4 pääteemaa, jotka liittyvät 

Rakennusalan ja ympäristön välinen läheinen suhde voi johtaa useisiin hankkeisiin, jotka voivat kuulua Life-ohjelmaan, ”vihreästä” rakentamisesta ympäristöystävällisiin tekniikoihin, kuten kiertotalouteen. Jos sinulla on cleantech-ratkaisu tai -idea, muista tarkistaa LIFE. 

VIHJE E!  

 Sinun ei tarvitse olla ”suuri” yksikkö saadaksesi EU:n rahoitusmahdollisuuksia. Monet EU:n rahastot tukevat pk-yrityksiä. 

LIFE-ohjelma ei ole poikkeus, tarkista lisää täältä. 

LIFE-ohjelmasta tuetaan erityyppisiä avustuksia 

 • Vakiotoimintahankkeet (SAP) 
 • Strategiset luontohankkeet (SNAP) 
 • Integroidut strategiset hankkeet (SIP) 
 • Teknisen avun hankkeet 
 • Muut toiminta-avustukset (OAG) 
 • Toiminta-avustukset (OG) 

Seuraa seuraavaa linkkiä tarkistaaksesi uudet ehdotuspyynnöt ja saadaksesi tukea hakemuksellesi. 

Ehdotuspyynnöt 

Tukea hakijoille 

The EMFF fund

 • helps fishers adapt to sustainable fishing
 • supports coastal communities in diversifying their economies
 • finances projects that create new jobs and improve quality of life along European coasts
 • supports sustainable aquaculture developments
 • makes it easier for applicants to access financing
 • supports the implementation of the maritime policy

For the next long-term EU budget 2021-2027, the Commission is proposing €6.14 billion under a simpler, more flexible fund for European fisheries and the maritime economy.

The construction sector is not far away from the maritime economy. Shipwrecks, ports, any infrastructures on, under, or by the sea, can be used as the center or a part of a project.

TIP F!

Keep your minds open. The project idea can be oriented in other sectors, fields, or results. A construction organization should only be able to play a key role to the submitted project. Seek collaborations even to the most irrelevant fields.

Tilapäinen elvytys- ja sopeutumisväline on kuitenkin EU:n keskeinen väline, jonka avulla se voi selvitä nykyisistä kriiseistä vahvempana ja joustavampana. 

 Se on kehitetty kuuden pääpilarin ympärille: 

 • Vihreä siirtymä 
 • Digitaalinen transformaatio 
 • Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
 • Sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus 
 • Terveys sekä taloudellinen, sosiaalinen ja institutionaalinen kestävyys. 
 • Seuraavaa sukupolvea koskevat toimintalinjat. 

Elvytys- ja sopeutumisväline liittyy vahvasti kansallisiin elvytys- ja sopeutumissuunnitelmiin. Tarkista oman maasi järjestö saadaksesi lisätietoja siitä, miten osallistua. 

Vihje G! 

Hankeideasi on kohdistuttava yhteen tai useampaan todelliseen tarpeeseen ja haasteeseen, joka voi olla joko meneillään tai tulossa. Mitä enemmän hyötyä hankeideastasi on, sitä Houkuttelevampaa siihen on saada rahoitusta ja toteuttaa se.