Ευκαιρίες στην ΕΕ

______

Η ΕΕ παρέχει χρηματοδότηση για μια σειρά έργων και προγραμμάτων, που καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία τομέων και θεμάτων – συμπεριλαμβανομένου του κατασκευαστικού τομέα. Ο κατασκευαστικός τομέας συγκαταλέγεται μεταξύ των 18 βασικών τομέων στους οποίους εστιάζει η ΕΕ.  

Μια εταιρεία ή ένας οργανισμός είναι ευπρόσδεκτος να παρουσιάσουν μια ιδέα για ένα έργο και σε συνεργασία με άλλες εταιρείες ή οργανισμούς να σχηματίσουν μια κοινοπραξία προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ προκειμένου να την υλοποιήσουν. 

Γενικές συμβουλές: 

 • Επιλέξτε προσεκτικά το Ταμείο στο οποίο πρόκειται να κάνετε αίτηση. 
 • Ευθυγραμμίστε την ιδέα του έργου σας με τις προτεραιότητες της ΕΕ και του συγκεκριμένου ταμείου στο οποίο πρόκειται να υποβάλετε αίτηση. 
 • Αμφισβητήστε τη δική σας ιδέα. Αμφισβητήστε την εφαρμογή της. 
 • Ελέγξτε την επιλεξιμότητά του. 
 • Δημιουργήστε μια ενδεδειγμένη κοινοπραξία. 
 • Διαλέξτε τους σωστούς εταίρους. 
 • Κινείστε το ενδιαφέρον έμπειρων εταίρων από διαφορετικές χώρες. 
 • Μην υπερεκτιμάτε την ικανότητά σας. 
 • Λάβετε υπόψη ότι το έργο σας πρέπει να παρουσιάζει εξαιρετική αξία για την ΕΕ. 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις πιο σχετικές ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ. 

Το Erasmus+ είναι ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα της ΕΕ, όχι μόνο όσον αφορά τον προϋπολογισμό (το πρόγραμμα 2021-2027 έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό 26,2 δισ. ευρώ), αλλά και όσον αφορά το είδος των έργων και των συνεργασιών που προωθεί. 

Παρέχει κυρίως ευκαιρίες κινητικότητας και συνεργασίας σε 

 • τριτοβάθμια εκπαίδευση 
 • επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
 • σχολική εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία) 
 • εκπαίδευση ενηλίκων 
 • νεολαία 
 • αθλητισμό 

Οι φορείς από τον κατασκευαστικό τομέα μπορούν είτε να δημιουργήσουν είτε να συμμετάσχουν σε έργα που εστιάζουν στην κινητικότητα (δείτε τους μηχανισμούς χρηματοδότησης της ΕΕ) και στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (όπως το έργο Construction Blueprint) είτε να γίνουν εταίροι με άλλους φορείς σε έργα που συνδέονται με τον τομέα με διάφορους τρόπους (για παράδειγμα, ένα έργο σχετικά με τον τρόπο προώθησης ή ανάπτυξης πιο προσβάσιμων αθλητικών εγκαταστάσεων για άτομα με αναπηρία, στο πλαίσιο της προτεραιότητας αθλητισμού). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά πάντοτε καινοτόμες ιδέες με πρακτικό κοινωνικό αντίκτυπο, οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω διατομεακής συνεργασίας. Ειδικότερα, το πρόγραμμα 2021-2027 δίνει μεγάλη έμφαση στην κοινωνική ένταξη, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και την προώθηση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή. 

Εδώ μπορείτε να βρείτε τον οδηγό του προγράμματος, καθώς και όλα τα είδη των έργων και των ευκαιριών χρηματοδότησης, που μπορούν να υποβληθούν είτε σε κεντρικές αιτήσεις είτε σε εθνικούς οργανισμούς.  

Υπάρχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης από 30.000 € (συμπράξεις μικρής κλίμακας) έως 4.000.000 € (συνεργασίες για την αριστεία). 

Τέλος, μην ξεχνάτε ότι η Επιτροπή της ΕΕ υποστηρίζει έργα με χώρες εκτός ΕΕ. Ρίξτε μια ματιά εδώ. 

Συμβουλή Α! 

Εάν ο οργανισμός σας δεν έχει καθόλου ή έχει περιορισμένη εμπειρία σε έργα χρηματοδότησης από την ΕΕ, προσπαθήστε να υποβάλετε ένα έργο μικρής κλίμακας, κατά προτίμηση με έναν πιο έμπειρο εταίρο. 

Αναζητήστε συγκεκριμένες προσκλήσεις χρηματοδότησης και διαγωνισμούς χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά και φίλτρα εδώ 

 

Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη  είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και απαιτητικά χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ.  Μπορούν να συμμετάσχουν νομικές οντότητες από την ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες. 

Αποτελεί το βασικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία με προϋπολογισμό 95,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Το πρόγραμμα διευκολύνει τη συνεργασία και ενισχύει τον αντίκτυπο της έρευνας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη, υποστήριξη και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει τις παγκόσμιες προκλήσεις. Υποστηρίζει τη δημιουργία και την καλύτερη διασπορά άριστων γνώσεων και τεχνολογιών. 

Μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές της είναι η κλιματική αλλαγή και η επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της ΕΕ. 

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» Horizon Europe, προωθεί συνεργασίες μεταξύ εξαιρετικών ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων τελικών χρηστών, προωθώντας (με άλλα λόγια) αντικειμενικές και φιλόδοξες εταιρικές σχέσεις με τη βιομηχανία για την υποστήριξη των στόχων της πολιτικής της ΕΕ. 

Ο κατασκευαστικός τομέας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αναστροφή της κλιματικής αλλαγής και στη στήριξη των βιώσιμων στόχων του ΟΗΕ. Το έργο Construction Blueprint αφορά τρεις από τους πολλούς τομείς στους οποίους μπορεί να στηριχθεί ένα έργο του προγράμματος “Ορίζοντας Ευρώπη” (ενεργειακή απόδοση, ψηφιοποίηση, κυκλική οικονομία). 

Συμβουλή Β! 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε γίνει μέλος μιας ισχυρής κοινοπραξίας εμπειρογνωμόνων πριν υποβάλετε αίτηση. Ελέγξτε τα προηγούμενα έργα εδώ, για να εμπνευστείτε και να κατανοήσετε καλύτερα το έργο. 

Αναζητήστε συγκεκριμένες προσκλήσεις χρηματοδότησης και διαγωνισμούς χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά και φίλτρα εδώ 

 

Το Interreg Europe είναι ένα πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (70-80%), με προϋπολογισμό 379 εκατ. ευρώ, για έργα διάρκειας 4 ετών. 

Το πρόγραμμα συμβάλλει σε όλες τις προτεραιότητες της ΕΕ και επιδιώκει την καλύτερη περιφερειακή διακυβέρνηση μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων. 

 

Τα έργα που σχετίζονται με τον κατασκευαστικό τομέα εφαρμόζουν όλες τις παραπάνω κατηγορίες, από την έξυπνη και πράσινη δόμηση έως τις υποδομές που αντιμετωπίζουν περισσότερο κοινωνικά ζητήματα. 

Η ιστοσελίδα του προγράμματος, προσφέρει ένα αρκετά φιλικό και υποστηρικτικό σύστημα για την υποδοχή των δυνητικών υποψηφίων και τους βοηθά να δημιουργήσουν επιτυχημένες κοινοπραξίες. 

 Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο εγχειρίδιο του προγράμματος 

Συμβουλή Γ! 

Το Interreg Europe είναι μόνο η «κορυφή του παγόβουνου». Υπάρχουν πολλά ακόμη προγράμματα Interreg που προωθούν διασυνοριακά και περιφερειακά έργα σε όλη την Ευρώπη. Βρείτε τα όλα εδώ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ είναι ένα πρόγραμμα ύψους 99 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής της Ευρώπης και των χωρών μελών της. 

Ξεδιπλώνεται σε: 

 1. ESF+ σε συνεργασία  
 1. ESF+ direct (EaSI)  
 1. ESF Κοινωνική Καινοτομία+  

 

Μεταξύ των κύριων προτεραιοτήτων του, το ΕΚΤ+ επικεντρώνεται ειδικά σε έργα που αφορούν υποδομές με σημαντικό αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων, δρόμων κ.λπ. που συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τον κατασκευαστικό τομέα. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ Δ! 

Δεν χρειάζεται να είστε πάντα μια οντότητα που δραστηριοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή να αναπτύσσετε συνεργασίες σε επίπεδο ΕΕ, για να έχετε πρόσβαση σε κονδύλια. Πολλές ευκαιρίες χρηματοδότησης της ΕΕ διαχειρίζονται από εθνικές ή περιφερειακές αρχές. 

Οι οργανισμοί και τα άτομα που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από το ΕΚΤ+ – ή επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση έργου – θα πρέπει να συμβουλευτούν τις εθνικές/περιφερειακές πύλες του ΕΚΤ+. Σύνδεσμοι προς τις πύλες υπάρχουν επίσης στις εθνικές σελίδες, οι οποίες παρέχουν στοιχεία επικοινωνίας για τις διαχειριστικές αρχές του ΕΚΤ+. 

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. 

 

Έχει 4 κύρια θέματα σχετικά με 

Η στενή σχέση μεταξύ του κατασκευαστικού τομέα και του περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από έργα που μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα LIFE, από την «πράσινη» δόμηση μέχρι τεχνικές φιλικές προς το περιβάλλον, όπως είναι η κυκλική οικονομία. Αν έχετε μια λύση ή ιδέα καθαρής τεχνολογίας, φροντίστε να επισκεφθείτε το LIFE. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ε!  

Δεν χρειάζεται να είστε «μεγάλη» οντότητα για να έχετε πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ. Πολλά ταμεία της ΕΕ στηρίζουν τις ΜΜΕ. 

Το πρόγραμμα LIFE δεν αποτελεί εξαίρεση δείτε περισσότερα εδώ. 

Το LIFE υποστηρίζει διάφορους τύπους επιχορηγήσεων 

 • Πρότυπα Έργα Δράσης (SAP) 
 • Στρατηγικά Έργα Φύσης (SNAP) 
 • Στρατηγικά Ολοκληρωμένα Έργα (SIP) 
 • Έργα Τεχνικής Βοήθειας (ΤΑ) 
 • Άλλες Δράσεις και Χρηματοδοτικά Εργαλεία (OAG) 
 • Λειτουργικές επιχορηγήσεις (OG) 

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να ελέγξετε για νέες προσκλήσεις και να λάβετε υποστήριξη για την αίτησή σας. 

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 

Υποστήριξη για τους αιτούντες 

The EMFF fund

 • helps fishers adapt to sustainable fishing
 • supports coastal communities in diversifying their economies
 • finances projects that create new jobs and improve quality of life along European coasts
 • supports sustainable aquaculture developments
 • makes it easier for applicants to access financing
 • supports the implementation of the maritime policy

For the next long-term EU budget 2021-2027, the Commission is proposing €6.14 billion under a simpler, more flexible fund for European fisheries and the maritime economy.

The construction sector is not far away from the maritime economy. Shipwrecks, ports, any infrastructures on, under, or by the sea, can be used as the center or a part of a project.

TIP F!

Keep your minds open. The project idea can be oriented in other sectors, fields, or results. A construction organization should only be able to play a key role to the submitted project. Seek collaborations even to the most irrelevant fields.

Ωστόσο, ένα προσωρινό μέσο ανάκαμψης, η διευκόλυνση ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, είναι το βασικό μέσο της ΕΕ για να βγει ισχυρότερη και ανθεκτικότερη από τις τρέχουσες κρίσεις. 

 Αναπτύσσεται γύρω από έξι βασικούς πυλώνες: 

 • Πράσινη μετάβαση 
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός 
 • Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 
 • Κοινωνική & εδαφική συνοχή 
 • Υγεία και οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα 
 • Πολιτικές για την επόμενη γενιά. 

Η Διευκόλυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνδέεται στενά με τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ελέγξτε τον αντίστοιχο της χώρας σας για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτόν. 

Συμβουλή Ζ! 

Η ιδέα του έργου σας πρέπει να αφορά μία ή περισσότερες από μία πραγματικές ανάγκες και προκλήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι είτε τρέχουσες είτε επερχόμενες. Όσο μεγαλύτερο όφελος έχει η ιδέα του έργου σας, τόσο πιο ελκυστικό θα είναι να χρηματοδοτηθεί και να υλοποιηθεί.