Priložnosti EU

______

EU zagotavlja sredstva za številne projekte in programe, ki pokrivajo različna področja in teme, vključno z gradbenim sektorjem. Gradbeništvo je med 18 ključnimi sektorji, na katere se osredotoča EU.  

Podjetje ali organizacija je več kot dobrodošla, da pripravi projektno idejo in v sodelovanju z drugimi podjetji ali organizacijami oblikuje konzorcij za prijavo na sredstva EU za njeno uresničitev. 

Splošni nasveti: 

 • Skrbno izberite sklad, ki ga boste uporabili. 
 • Svojo projektno zamisel uskladite s prednostnimi nalogami EU in posameznega sklada, za katerega se boste potegovali. 
 • Izzovite svojo idejo. Postavite pod vprašaj njeno izvajanje. 
 • Preverite upravičenost. 
 • Ustvarite ustrezen konzorcij. 
 • Izberite prave partnerje. 
 • Vključite izkušene partnerje iz različnih držav. 
 • Ne precenjujte svojih zmogljivosti. 
 • Upoštevajte, da mora vaš projekt predstavljati izjemno vrednost za EU. 

 Spodaj najdete najpomembnejše priložnosti za financiranje EU. 

Erasmus+ je eden največjih programov EU, ne le po proračunu (ocenjeni proračun programa za obdobje 2021-2027 znaša 26,2 milijarde evrov), temveč tudi po vrsti projektov in sodelovanj, ki jih spodbuja. 

Zagotavlja predvsem priložnosti za mobilnost in sodelovanje na področju 

 • visokošolskega izobraževanja 
 • poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
 • šolskega izobraževanja (vključno z vzgojo in varstvom v zgodnjem otroštvu) 
 • izobraževanja odraslih 
 • mladih 
 • športa 

Subjekti iz gradbenega sektorja lahko oblikujejo ali se pridružijo projektom, ki se osredotočajo na mobilnost (preverite mehanizme financiranja EU) in poklicno izobraževanje in usposabljanje (na primer projekt Načrt za gradnjo), ali se jim pridružijo, ali pa postanejo partnerji drugih subjektov v projektih, ki so na različne načine povezani s sektorjem (na primer projekt o spodbujanju ali razvoju dostopnejših športnih objektov za invalide v okviru prednostne športne naloge). 

Evropska komisija vedno išče inovativne ideje s praktičnim družbenim učinkom, ki jih je potrebno uresničiti z medsektorskim sodelovanjem. Program za obdobje 2021–2027 daje velik poudarek predvsem socialni vključenosti, zelenim in digitalnim prehodom ter spodbujanju sodelovanja mladih v demokratičnem življenju. 

Tukaj lahko najdete vodnik po programu ter vse vrste projektov in možnosti financiranja, ki jih je mogoče oddati v službi za študijske zadeve ali v nacionalnih agencijah.  

Na voljo so možnosti financiranja od 30.000 EUR (partnerstva manjšega obsega) do 4.000.000 EUR (sodelovanja za odličnost). 

Nenazadnje ne pozabite, da Evropska komisija podpira projekte z državami, ki niso članice EU. Oglejte si jih tukaj. 

Nasvet A! 

Če vaša organizacija nima izkušenj s projekti financiranja EU ali pa so te omejene, poskusite prijaviti projekt manjšega obsega, po možnosti z izkušenejšim partnerjem. 

Poiščite posebne razpise za financiranje in razpise z uporabo pravilnih ključnih besed in filtrov tukaj 

 

Horizon Europe  je eden najzanimivejših in najzahtevnejših programov financiranja EU.  Sodelujejo lahko pravne osebe iz EU in pridruženih držav. 

Predstavlja ključni program EU za financiranje raziskav in inovacij s proračunom v višini 95,5 milijarde EUR. 

Program olajšuje sodelovanje in krepi vpliv raziskav in inovacij pri razvoju, podpori in izvajanju politik EU ob soočanju z globalnimi izzivi. Podpira ustvarjanje in širjenje odličnega znanja in tehnologij. 

Ena od njenih glavnih prednostnih nalog so podnebne spremembe in doseganje ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov ter spodbujanje konkurenčnosti in rasti EU. 

Horizon Europe spodbuja sodelovanje med izjemnimi raziskovalnimi inštituti in končnimi uporabniki, torej spodbuja (z drugimi besedami) ciljno usmerjena in ambiciozna partnerstva z industrijo v podporo ciljem politike EU. 

Gradbeništvo ima ključno vlogo pri preprečevanju podnebnih sprememb in podpiranju trajnostnih ciljev ZN. Projekt Načrt za gradnjo obravnava tri od številnih področij, na katerih se lahko gradi projekt Obzorje Evropa (energetska učinkovitost, digitalizacija, krožno gospodarstvo). 

Nasvet B! 

Pred prijavo se prepričajte, da ste postali del močnega konzorcija strokovnjakov. Za navdih in boljše razumevanje projekta si oglejte prejšnje projekte tukaj. 

Poiščite posebne razpise za financiranje in razpise z uporabo pravilnih ključnih besed in filtrov tukaj 

 

Interreg Europe je program medregionalnega sodelovanja, ki ga sofinancira Evropska unija (70-80 %), njegov proračun pa znaša 379 milijonov evrov za štiriletne projekte. 

Program prispeva k vsem prednostnim nalogam EU in si prizadeva za boljše regionalno upravljanje s krepitvijo zmogljivosti. 

Projects related to the construction sector apply all the above categories, from smart and green building to infrastructures that address more social issues.

Projekti, povezani z gradbenim sektorjem, se nanašajo na vse zgoraj navedene kategorije, od pametnih in zelenih stavb do infrastruktur, ki obravnavajo bolj družbena vprašanja. 

Spletna stran programa ponuja prijazen in podporen sistem, ki pozdravlja potencialne prijavitelje in jim pomaga pri oblikovanju uspešnih konzorcijev. 

Več informacij najdete v priročniku programa 

Nasvet C! 

Interreg Europe je le “vrh ledene gore”, obstaja še veliko programov Intereg, ki spodbujajo čezmejne in regionalne projekte po vsej Evropi, vse pa najdete tukaj 

Evropski socialni sklad plus je program v vrednosti 99 milijard evrov, katerega cilj je povečati socialno kohezijo v Evropi in njenih državah članicah. 

Razvije se v: 

 1. ESS+ v partnerstvu  
 1. ESS+ neposredno (EaSI)  
 1. ESS Socialne inovacije+  

ESS+ se med svojimi glavnimi prednostnimi nalogami posebej osredotoča na projekte, povezane z infrastrukturami s pomembnim vplivom, vključno s stavbami, cestami itd., ki so močno povezani z gradbenim sektorjem. 

NASVET D! 

Za dostop do sredstev ni vedno treba biti subjekt, ki deluje na evropski ravni, ali razvijati sodelovanja na ravni EU. Številne možnosti financiranja EU upravljajo nacionalni ali regionalni organi. 

Organizacije in posamezniki, ki želijo zaprositi za financiranje iz ESS+ ali predložiti predlog projekta, se morajo obrniti na nacionalne/regionalne portale ESS+. Povezave do portalov so na voljo tudi na nacionalnih straneh, kjer so navedeni kontaktni podatki organov upravljanja ESS+. 

Program LIFE je finančni instrument EU za okolje in podnebne ukrepe. 

 

Vsebuje štiri glavne teme, povezane z 

Tesna povezava med gradbenim sektorjem in okoljem lahko privede do vrste projektov, ki jih je mogoče vključiti v program LIFE, od “zelene” gradnje do okolju prijaznih tehnik, kot je krožno gospodarstvo. Če imate rešitev ali zamisel s področja čistih tehnologij, preverite program LIFE. 

NASVET E!  

Za dostop do možnosti financiranja EU vam ni treba biti »velik« subjekt. Številni skladi EU podpirajo MSP. 

Program LIFE ni izjema, več informacij najdete tukaj. 

LIFE podpira različne vrste nepovratnih sredstev 

 • Standardni akcijski projekti (SAP) 
 • Strateški projekti na področju narave (SNAP) 
 • Strateški integrirani projekti (SIP) 
 • Projekti tehnične pomoči (TA) 
 • Dotacije za druge ukrepe (OAG) 
 • Dotacije za poslovanje (OG) 

Če želite preveriti, ali so na voljo novi razpisi, in pridobiti podporo za svojo vlogo, sledite naslednji povezavi. 

Razpisi za zbiranje predlogov 

Podpora prijaviteljem 

The EMFF fund

 • helps fishers adapt to sustainable fishing
 • supports coastal communities in diversifying their economies
 • finances projects that create new jobs and improve quality of life along European coasts
 • supports sustainable aquaculture developments
 • makes it easier for applicants to access financing
 • supports the implementation of the maritime policy

For the next long-term EU budget 2021-2027, the Commission is proposing €6.14 billion under a simpler, more flexible fund for European fisheries and the maritime economy.

The construction sector is not far away from the maritime economy. Shipwrecks, ports, any infrastructures on, under, or by the sea, can be used as the center or a part of a project.

TIP F!

Keep your minds open. The project idea can be oriented in other sectors, fields, or results. A construction organization should only be able to play a key role to the submitted project. Seek collaborations even to the most irrelevant fields.

Vendar pa je začasni instrument za okrevanje, Instrument za obnovo in odpornost, ključni instrument EU, da iz sedanjih kriz izide močnejša in odpornejša. 

Zasnovan je na šestih glavnih stebrih: 

 • Zeleni prehod 
 • Digitalna preobrazba 
 • Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
 • Socialna in teritorialna kohezija 
 • Zdravje ter gospodarska, socialna in institucionalna odpornost 
 • Politike za prihodnjo generacijo. 

Instrument za obnovo in odpornost je tesno povezan z nacionalnimi načrti za oživitev in odpornost. Če želite pridobiti več informacij o tem, kako lahko sodelujete v projektu, preverite, ali je to projekt v vaši državi. 

Nasvet G! 

Vaša projektna zamisel mora obravnavati eno ali več resničnih potreb in izzivov, ki so lahko stalni ali prihodnji. Čim več koristi bo prinesla vaša projektna zamisel, tem bolj privlačna bo za financiranje in izvedbo.