Nauja statybos sektoriaus įgūdžių poreikių analizė Europoje

Rezultatai

“Veiksmų planas statybos sektoriui” žengia dar vieną žingsnį naujos Europos sektorinės kompetencijų strategijos energijos vartojimo efektyvumo, skaitmeninimo ir žiedinės ekonomikos srityse.

Praėjusį lapkritį Veiksmų plano statybos sektoriui partnerystė pristatė ataskaitą apie Europos statybų sektoriaus “Įgūdžių poreikių analizę“, kurioje nurodomi įgūdžiai, kuriuos statybų darbuotojai turėtų turėti, kad atitiktų energijos vartojimo efektyvumo, žiedinės ekonomikos ir skaitmeninimo poreikius. Be to, jame nurodomi kiti su darbuotojų sveikata ir sauga susiję įgūdžiai, taip pat kitos bendrosios kompetencijos.

Dokumentas parengtas padedant daugiau nei trisdešimčiai šio sektoriaus ekspertų iš Ispanijos, Vokietijos, Belgijos, Slovėnijos, Prancūzijos, Suomijos, Graikijos, Italijos, Airijos, Lietuvos, Portugalijos ir Lenkijos, padėjusių patikslinti reikalingas kompetencijas. kiekvienoje iš aukščiau paminėtų sričių.

Pagrindinis ataskaitos tikslas buvo apžvelgti, kokių įgūdžių šiuo metu reikia sektoriuje ir kokių prireiks artimiausiu metu, siekiant padėti mokymo įstaigoms rengti mokymosi būdus. Ji taip pat prisidėjo prie konkrečios mokymo programos kūrimo, kuri 2022 m. bus išbandyta visose iniciatyvos šalyse.

Viena iš ataskaitoje akcentuojamų išvadų yra ta, kad sektorius turi prisitaikyti prie naujų nacionalinių ir Europos politikos krypčių ar iniciatyvų, kad pasiektų reikiamą ekologinį ir skaitmeninį perėjimą. Tai savo ruožtu reikalauja įvairių įgūdžių iš statybos darbuotojų. Šia prasme, be kita ko, pastebima technologijų pažangos, nutolusios gamybos, klimato kaitos ir bendradarbiavimo įgūdžių tendencija.