Nauji įgūdžiai

Mokymo programa

Bus parengtos naujos mokymo programos, skirtos atnaujinti profesinio mokymo pasiūlą statybos pramonės studentams ir darbuotojams energijos vartojimo efektyvumo, žiedinės ekonomikos ir skaitmeninimo srityse.

Galimi 2021 m. rugsėjo mėn

Meniu