Nauji įgūdžiai

Internetiniai kursai

Visiems suinteresuotiems asmenims (studentams, darbuotojams, instruktoriams, profesinio rengimo ir mokymo specialistams ir kt.) bus prieinami internetiniai kursai (Massive Open Online Course -MOOC-), susiję su energijos vartojimo efektyvumu, žiedine ekonomika ir skaitmeninimu.

Galimas 2021 m. rugsėjo mėn

Meniu