Slide
Projektas

Kontekstas

Veiksmų planas statybos pramonei. Įgūdžių veiksmų plano projektas, finansuojamas pagal 2018 m. Europos Sąjungos programos „Erasmus +“ kvietimą, įtrauktą į Sektorių įgūdžių aljansų 2 pagrindinį veiksmą (3 dalis), siekiant įgyvendinti naują strateginį požiūrį (Blueprint) į sektorinį bendradarbiavimą ir įgūdžių tobulinimą.

Pagrindinis Veiksmų planas statybos pramonei tikslas yra kurti naują sektoriaus strateginį požiūrį, kad būtų galima bendradarbiauti dalintis patirtimi ir įgūdžiais statybų srityje.

Tokiu būdu paskatinti geresnį įmonių įgūdžių ir mokymo centrų teikiamų įgūdžių derinimą. Norint sėkmingai pasiekti šį tikslą, projektas suburia tris Europos sektorių organizacijas kartu su devyniais nacionalinių sektorių atstovais ir dvylika profesinio rengimo (mokymo) ir aukštojo mokslo teikėjų iš dvylikos Europos Sąjungos šalių.

Projekto apžvalga

Duration

4 metai, from January 2019 to December 2022.

Budget

4.000.000 €

Projekto Koordinatorius

Fundación Laboral de la Construcción (Spain).

Sektoriaus Įgūdžių Strategija

Šis projektas bus rengiamas pagal sektorių įgūdžių strategiją, kurioje bus kaupiama patirtis iš jau įvykusių iniciatyvų ir bus pateiktas holistinis požiūris, nustatant politinius, ekonominius, socialinius, technologinius, teisinius ir aplinkos veiksnius, kurie gali turėti įtakos sektoriaus įgūdžiams ir mokymų pasiūlai. Veikla, sunkumai bei pasekmės bus neatskiriama projektų veiklos dalis kurios metu sieksime:

  • Gerosios patirties rinkimas nacionaliniu ir regioniniu lygiais, siekiant iliustruoti ir skatinti kitas iniciatyvas, kuriomis siekiama pašalinti įgūdžių spragas. 
  • MOOC (masinių atvirų internetinių kursų) sukūrimas ir pristatymas, siekiant didinti statybininkų sąmoningumą apie naujoves keliančius įgūdžius: skaitmeninimą, energijos vartojimo efektyvumą ir žiedinę ekonomiką. 
  • Priemonės (observatorijos) sukūrimas, kad būtų galima suteikti vertingos informacijos apie konkrečius įgūdžių poreikius bent jau regioniniu / nacionaliniu lygmeniu. 
  • Remiantis statybos profesionalų profilių ir kvalifikacijų peržiūros metodika. 
  • Vykdyti informavimo apie statybų pramonę kampaniją, siekiant skatinti jos patrauklumą tarp jaunimo ir moterų, nustatyti ir skatinti sprendimus, palengvinančius statybininkų mobilumą Europoje. Sukurti naują virtualų įrankį (svetainę), kur suinteresuotosioms šalims bus prieinami visi projekto rezultatai, taip pat sukurti Sektoriaus įgūdžių aljanso platformą, skirtą bendradarbiauti.

Veiksmų planas statybos pramonei bus pradėtas diegti įtraukiant pagrindinius rinkos dalyvius (švietimą, ekonomiką, politinę aplinką, pilietinę visuomenę / kultūrą) kad pasinaudojant galimybėmis būtų išnaudoti jų talentai. Jie kartu su Sektoriaus įgūdžių aljanso platformą sudarys būtiną varomąją jėgą tvariai sektoriaus strategijai ir projekto įgyvendinimui skatinti.

Meniu