Kontekstas

Veiksmų planas statybos pramonei. Įgūdžių veiksmų plano projektas, finansuojamas pagal 2018 m. Europos Sąjungos programos „Erasmus +“ kvietimą, įtrauktą į Sektorių įgūdžių aljansų 2 pagrindinį veiksmą (3 dalis), siekiant įgyvendinti naują strateginį požiūrį (Blueprint) į sektorinį bendradarbiavimą ir įgūdžių tobulinimą.

Pagrindinis Veiksmų planas statybos pramonei tikslas yra kurti naują sektoriaus strateginį požiūrį, kad būtų galima bendradarbiauti dalintis patirtimi ir įgūdžiais statybų srityje.

Tokiu būdu paskatinti geresnį įmonių įgūdžių ir mokymo centrų teikiamų įgūdžių derinimą. Norint sėkmingai pasiekti šį tikslą, projektas suburia tris Europos sektorių organizacijas kartu su devyniais nacionalinių sektorių atstovais ir dvylika profesinio rengimo (mokymo) ir aukštojo mokslo teikėjų iš dvylikos Europos Sąjungos šalių.

Projekto apžvalga

Duration

4 metai, from January 2019 to December 2022.

Budget

4.000.000 €

Projekto Koordinatorius

Fundación Laboral de la Construcción (Spain).

Sektoriaus Įgūdžių Strategija

Šis projektas bus rengiamas pagal sektorių įgūdžių strategiją, kurioje bus kaupiama patirtis iš jau įvykusių iniciatyvų ir bus pateiktas holistinis požiūris, nustatant politinius, ekonominius, socialinius, technologinius, teisinius ir aplinkos veiksnius, kurie gali turėti įtakos sektoriaus įgūdžiams ir mokymų pasiūlai. Veikla, sunkumai bei pasekmės bus neatskiriama projektų veiklos dalis kurios metu sieksime:

  • Gerosios patirties rinkimas nacionaliniu ir regioniniu lygiais, siekiant iliustruoti ir skatinti kitas iniciatyvas, kuriomis siekiama pašalinti įgūdžių spragas, integruotas į interaktyvų žemėlapį.
  • Energijos vartojimo efektyvumo, žiedinės ekonomikos ir skaitmeninimo mokymo programų kūrimas ir bandomasis diegimas statybos pramonėje; taip pat bus galima naudotis įvairiais internetiniais mokymais (Massive Open Online Course -MOOC-) šiomis temomis.
  • Priemonės (Observatorijos), skirtos teikti vertingą informaciją apie konkrečių įgūdžių poreikius regioniniu / nacionaliniu lygmeniu, sukūrimas.
  • Nustatyti ir atrinkti profesinius profilius, kuriuos reikėtų atnaujinti energijos vartojimo efektyvumo, žiedinės ekonomikos ir skaitmeninimo aspektais.
  • Vykdyti informavimo apie statybų pramonę kampaniją, siekiant skatinti jos patrauklumą tarp jaunimo ir moterų, nustatyti ir skatinti sprendimus, palengvinančius statybininkų mobilumą Europoje. Sukurti naują virtualų įrankį (svetainę), kur suinteresuotosioms šalims bus prieinami visi projekto rezultatai, taip pat sukurti Sektoriaus įgūdžių aljanso platformą, skirtą bendradarbiauti.

Veiksmų planas statybos pramonei bus pradėtas diegti įtraukiant pagrindinius rinkos dalyvius (švietimą, ekonomiką, politinę aplinką, pilietinę visuomenę / kultūrą) kad pasinaudojant galimybėmis būtų išnaudoti jų talentai. Jie kartu su Sektoriaus įgūdžių aljanso platformą sudarys būtiną varomąją jėgą tvariai sektoriaus strategijai ir projekto įgyvendinimui skatinti.