Profesiniai profiliai ir kvalifikacijos

Europos ir nacionaliniu lygmenimis bus išanalizuoti atitinkami profesiniai profiliai ir jiems reikalingi įgūdžiai energijos vartojimo efektyvumo, skaitmeninimo ir žiedinės ekonomikos srityse.

  • Ataskaita apie profesijas ir kvalifikacijas, kurios bus modernizuojamos: Preliminari versija (anglų kalba)
  • Nacionalinės profesinių profilių modernizavimo ataskaitos: Galima įsigyti 2022 m. lapkričio mėn.