Profesiniai profiliai ir kvalifikacijos

Europos ir nacionaliniu lygmenimis bus išanalizuoti atitinkami profesiniai profiliai ir jiems reikalingi įgūdžiai energijos vartojimo efektyvumo, skaitmeninimo ir žiedinės ekonomikos srityse.

Galimas 2022 m. birželio mėn.

Meniu