Profesiniai profiliai ir kvalifikacijos

Europos ir nacionaliniu lygmenimis bus išanalizuoti atitinkami profesiniai profiliai ir jiems reikalingi įgūdžiai energijos vartojimo efektyvumo, skaitmeninimo ir žiedinės ekonomikos srityse.