Profesiniai profiliai ir kvalifikacijos

Europos ir nacionaliniu lygmeniu buvo nustatyti atitinkami profesiniai profiliai ir jų būtini įgūdžiai energijos vartojimo efektyvumo, skaitmeninimo ir žiedinės ekonomikos srityse. Atliekamas lyginamasis tyrimas leido nustatyti įgūdžių spragų ryšį su darbo profiliais ir pateikia rekomendacijų dėl ES profilių pasirinkimo kaip įgūdžių tobulinimo strategijos dalyko, Europos statybų kompetencijų schemų, susijusių su profesijų profiliais, pristatymo. “ metodika ir tvarka bei Europos profesijų profilių koreliacija su kiekvienos šalies ir apskritai ES įgūdžių poreikiais.

Be to, kiekviena dalyvaujanti šalis parengė nacionalinius tyrimus, kuriuose buvo išanalizuoti pagrindiniai statybų sektoriaus profesiniai profiliai ir profesijos, siekiant pasiūlyti tuos, kuriuos labiau reikia atnaujinti energijos vartojimo efektyvumo, žiedinės ekonomikos ir skaitmeninimo požiūriu.

Visus dokumentus ir informaciją rasite žemiau.