Veiksmų planas statybos sektoriui: profesinė evoliucija statybų sektoriuje

Įvykiai, Sinergija

Gruodžio 10 d. vyko Europos projekto „Veiksmų panas statybos sektoriui“, kuriame “Ance” dalyvauja kaip partnerė kartu su „Formedil“, viešinimo renginys.

Projektas, kuris prasidėjo 2019 m. sausio mėn. ir baigsis 2022 m. gruodį, yra Erasmus+ programos dalis ir jame dalyvauja 3 organizacijos, vienijančios Europos sektorių federacijas, 9 nacionalinės organizacijos ir 12 statybų profesinio mokymo įstaigų iš 12 Europos šalių: Italijos, Ispanijos, Slovėnijos, Vokietijos, Belgijos, Graikijos, Lietuvos, Portugalijos, Suomijos, Prancūzijos, Lenkijos ir Airijos.

Veiksmų plano projekto tikslas – nubrėžti statybos sektoriaus profesinių įgūdžių evoliucijos strategiją, atsižvelgiant į poreikius, susijusius su žiedine ekonomika, skaitmeninimu ir energijos vartojimo efektyvumu.

Siekdama iliustruoti iki šiol pasiektus partnerystės rezultatus, Ance surengė seminarą, kuriame dalyvavo sektoriaus ekspertai konstruktyviai diskutuodami projekte sprendžiamais klausimais.

Po Darbo ir socialinės politikos ministerijos Darbo ir darbo santykių biuro generalinio direktoriaus dr. Romolo De Camillis įžangos, diskusijos vyko trijose atskirose virtualiose patalpose, skirtose atitinkamai žiedinei ekonomikai, energijos vartojimo efektyvumui ir skaitmeninimui.

Visų pirma, pirmąjį apskritąjį stalą „Kokios iniciatyvos skatinant platesnę žiedinės ekonomikos sklaidą statybų sektoriuje: dabartinės problemos ir ateities perspektyvos“ koordinavo p. Valentina Mingo ir nagrinėjo iniciatyvų, skatinančių platesnį žiedinės ekonomikos taikymą statybose, klausimą.

Antrąjį apskritąjį stalą „Klimato kaita, atsinaujinantys energijos šaltiniai ir decentralizuota energijos gamyba: kaip keičiasi darbuotojų įgūdžiai, susiję su renovacijos procesais?“ koordinavo p. Nicola Massaro ir aptarė įvairias temas – nuo įgūdžių, reikalingų norint perkvalifikuoti energiją, iki nacionalinių priemonių, kurios galėtų būti įgyvendintos siekiant paskatinti statybos pramonės vaidmenį kovojant su neigiamu klimato kaitos poveikiu.

Galiausiai trečiąjį apskritąjį stalą „Naujų technologijų naudojimas statybų sektoriuje: kaip keičiasi gamybos procesai ir darbuotojų įgūdžiai“ koordinavo p. Giampiero Rellini Lerz ir sutelkė dėmesį į skaitmeninio perėjimo temą ir įgūdžius, reikalingus su ja susidoroti.

Debatų pabaigoje, surinkęs dalyvių nuomones, kiekvienas moderatorius jas pristatė plenarinėje sesijoje.

Diskusijų metu išryškėję pasiūlymai bus apibendrinti baigiamajame dokumente, su kuriuo bus galima susipažinti artimiausiomis dienomis.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie projektą, kreipkitės į projekto vadovą p. Romainą Bocognani ir p. Valeriją Andreta, p. Maria Luisa Colella ir p. Silviją Rigano.