Stebėsena

Žiniatinklyje naudojama priemonė numatyti įgūdžių poreikius Europos ir nacionaliniu lygmeniu, derinant informaciją iš pirminių (apklausos) ir antrinių šaltinių. Ši priemonė padės partneriams priimti sprendimus dėl mokymo pasiūlos.

Galima įsigyti 2023 m. kovo mėn

Kitos stebėsenos priemonės

Europos statybos sektoriaus observatorija (ECSO)

Tai iniciatyva pagal COSME – ES mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) konkurencingumo programą -. Ji reguliariai analizuoja ir atlieka lyginamuosius statybų sektoriaus vertinimus visose 27 ES šalyse ir JK, siekdama Europos politikos formuotojus ir suinteresuotuosius subjektus nuolat informuoti apie rinkos sąlygas ir politikos pokyčius.

„Fundación Laboral de la Construcción“ Statybos observatorija

Erdvė diskusijoms, mainams ir apmąstymams su socialiniais agentais, institucijomis, organizacijomis ir visomis interesų grupėmis Ispanijos statybų sektoriuje. Specialistų ir pavyzdinių statybos sektoriaus subjektų susibūrimo vieta.

EU Building Stock Observatory

The BSO contains a database, a data mapper and factsheets for monitoring the energy performance of buildings across Europe. It covers a broad range of energy related topics and provide information on the building stock, energy consumption, building elements and technical building systems installed, energy performance certificates, nearly zero-energy buildings and renovation rates, but also areas like energy poverty and financing aspects.