Stebėsena

Įgūdžių observatorija statybų sektoriui buvo sukurta kaip įvairių ES šalių statybos įmonių išreikštų įgūdžių poreikių stebėjimo ir stebėsenos įrankis, leidžiantis vartotojams artimiau susipažinti su gebėjimų numatymu nacionaliniu / Europos lygiu.

Šia statybos įgūdžių observatorija siekiama papildyti Europos statybos sektoriaus observatorijos (ECSO) pateiktus duomenis ir informaciją apie statybų ekosistemą.

Pagrindinis Įgūdžių observatorijos tikslas – būti tarptautinio dalijimosi žiniomis ir sektorių praturtinimo kanalu, teikiančiu aktualią informaciją visiems statybų sektoriuje dirbantiems asmenims, įmonėms, o ypač profesinio mokymo teikėjams, kurie ras reikšmingų ir naujausių datos informacija apie esamus ir būsimus įgūdžius, kurių reikia, kad jie atitiktų jų mokymo pasiūlymą.

Observatorijoje rasite statistinius duomenis.

Observatorijoje rasite statistinių duomenų, ataskaitų, straipsnių ir nuorodų, susijusių su įgūdžiais ir mokymu statybų sektoriuje.

Kitos stebėsenos priemonės
Europos statybos sektoriaus observatorija (ECSO)

Tai iniciatyva pagal COSME – ES mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) konkurencingumo programą -. Ji reguliariai analizuoja ir atlieka lyginamuosius statybų sektoriaus vertinimus visose 27 ES šalyse ir JK, siekdama Europos politikos formuotojus ir suinteresuotuosius subjektus nuolat informuoti apie rinkos sąlygas ir politikos pokyčius.

„Fundación Laboral de la Construcción“ Statybos observatorija

Erdvė diskusijoms, mainams ir apmąstymams su socialiniais agentais, institucijomis, organizacijomis ir visomis interesų grupėmis Ispanijos statybų sektoriuje. Specialistų ir pavyzdinių statybos sektoriaus subjektų susibūrimo vieta.

EU pastatų fondo observatorija

BSO yra duomenų bazė, duomenų žemėlapis ir informacinės suvestinės, skirtos pastatų energinio naudingumo stebėsenai visoje Europoje. Joje aptariamos įvairios su energija susijusios temos, pateikiama informacija apie pastatų fondą, energijos suvartojimą, pastato elementus ir įrengtas technines pastato sistemas, energinio naudingumo sertifikatus, beveik nulinės energijos pastatus ir renovacijos rodiklius, taip pat apie tokias sritis kaip energijos nepriteklius ir finansavimo aspektus.

EU Energijos nepritekliaus observatorija (EPOV)

ES Energijos nepritekliaus stebėjimo centras (EPOV) – tai nauja įdomi Europos Komisijos iniciatyva, kuria siekiama padėti valstybėms narėms kovoti su energijos nepritekliumi. Jos tikslas – pagerinti energijos nepritekliaus vertinimą, stebėseną ir dalijimąsi žiniomis bei gerąja patirtimi energijos nepritekliaus srityje.