Rezultatai

Pagrindinis šio projekto įgyvendinimo pranašumas ir nauda yra ta, kad jis suburia statybų pramonę ir profesinio mokymo (profesinio rengimo) teikėjus, bandant nustatyti ateinančių metų strateginį požiūrį, kad būtų galima išspręsti iššūkius – spręsti sektoriaus darbuotojų įgūdžių trūkumą ir tikslingai suderinti darbuotojų įgūdžius su darbo rinkos poreikiais ir poreikiais. Ši naujoji strategija bus aiškiai susijusi su bendrąja Europos statybos pramonės augimo strategija ir papildys kitas šiame sektoriuje įgyvendinamas iniciatyvas ir priemones.

PESTLE Analizė

Ataskaita apie politinius, ekonominius, socialinius, technologinius, teisinius ir aplinkos veiksnius, kurie gali turėti įtakos statybų pramonei ir, savo ruožtu, turėti įtakos įgūdžių trūkumui, spragoms ir neatitikimams.

Pasiekiama. Norėdami pamatyti, spustelėkite čia!

Sektoriaus įgūdžių esamos padėties įvertinimo ataskaita

Ataskaita apie dabartinių statybos pramonės sektoriaus įgūdžių „pažangumo lygį“, parodantį: esamų ir būsimų įgūdžių neatitikimą siekiant nustatyti sektoriaus darbuotojų mokymo poreikius trumpalaikiu ir vidutiniu laikotarpiu; numatomų apmokyti darbuotojų skaičiaus ir profesinio profilio įvertinimas; priemonės, rekomendacijos, veiksmai ir kt. Veiksmų plano statybos pramonei kūrimui.

Pasiekiama. Norėdami pamatyti, spustelėkite čia!

*Papildomas status quo ataskaitos dokumentas

Statybos pramonės įgūdžių poreikio analizės ataskaita

Ataskaita apie konsorciumo šalyse nustatytus įgūdžių poreikius, ypač energijos vartojimo efektyvumo, žiedinės ekonomikos ir skaitmeninimo srityse.

Pasiekiama (anglų kalba) norèdami pamatyti, spustelèkite cia!

Gairės ir veiksmų planas

Plano kūrimo ataskaita su strategijomis, priemonėmis, veikla, rezultatais ir veiksmų planu, kurie bus taikomi pritaikant įgūdžių paklausą ir dabartinį pasiūlymą, kuris atitiks sektorių įgūdžių strategiją, kuri taip pat bus pagrindinė dalis diegiant statybų pramonės planą.

Pasiekiama. Norėdami pamatyti, spustelėkite čia!

Interaktyvus žemėlapis

Skaitmeninis šaltinis, kuriame kaupiama gerosios praktikos ir (arba) novatoriškos iniciatyvos, kuriomis siekiama pašalinti spragas ir įgūdžių neatitikimus, taip pat geriausia praktika, kad būtų galima pasinaudoti ES finansavimo teikiama nauda, siekiant paremti įvairius karjeros kelius, judumo projektus, verslumo galimybes ir kt.

Pasiekiama. Norėdami pamatyti, spustelėkite čia!

Internetiniai kursai

Visiems besidomintiems asmenims (studentams, darbuotojams, instruktoriams, profesinio rengimo ir mokymo įstaigų darbuotojams ir kt.) siūlome internetinių kursų ciklą apie energijos vartojimo efektyvumą, žiedinę ekonomiką ir skaitmeninimą.

Pasiekiama. Norėdami pamatyti, spustelėkite čia!

Naujos mokymo programos

Naujos mokymo programos, skirtos atnaujinti profesinio mokymo pasiūlą statybos pramonės studentams ir darbuotojams energijos vartojimo efektyvumo, žiedinės ekonomikos ir skaitmeninimo srityse.

Pasiekiama. Norėdami pamatyti, spustelėkite čia!

Europos bendrovėms reikalingi įgūdžiai

Pirmosios apklausos, į kurią atsakė beveik 2 000 Europos statybos sektoriaus įmonių, rezultatai apie paklausiausius įgūdžius.

Pasiekiama! 3 temų įgūdžių poreikio rezultatai

Pasiekiama! Skersinių įgūdžių poreikio rezultatai

Stebėsena

Žiniatinklyje naudojama priemonė numatyti įgūdžių poreikius Europos ir nacionaliniu lygmeniu, derinant informaciją iš pirminių (apklausos) ir antrinių šaltinių. Ši priemonė padės partneriams priimti sprendimus dėl mokymo pasiūlos.

Pasiekiama. Norėdami pamatyti, spustelėkite čia!

Ataskaita apie profesijas ir kvalifikacijas, kurios bus modernizuojamos

Lyginamosios analizės ataskaita, apimanti įgūdžių ir kompetencijų (ypač susijusių su energijos vartojimo efektyvumu, žiedine ekonomika ir skaitmeninimu), kurie turi būti įtraukti į atitinkamų profesijų profilių sektorinį kvalifikacijos kėlimo procesą, sąsajas.

Pasiekiama. Norėdami pamatyti, spustelėkite čia!

Nacionalinės profesinių profilių modernizavimo ataskaitos

Galutinės nacionalinės ataskaitos apie profesijų profilius, kurie turėtų būti atnaujinti nacionaliniu lygmeniu, įskaitant atitinkamus sektorinius profesijų profilius, kartu su būtinybės juos atnaujinti įvertinimu, siekiant paremti kvalifikacijos kėlimo procesą.

Pasiekiama. Norėdami pamatyti, spustelėkite čia!

Reklaminė Medžiaga

Reklaminė medžiaga, skirta statybos pramonės patrauklumui stiprinti ir didinti.

Pasiekiama. Norėdami pamatyti, spustelėkite čia!

Baigiamoji sklaidos diena

Baigiamasis renginys Briuselyje, kuriame pristatomi visi projekto rezultatai ir geroji patirtis.

2023 m. vasario 22 d. Spustelėkite čia ir sužinokite daugiau!