Statybos pramonės patrauklumas

Šiame skyriuje aprašomi įvairūs bendri veiksmai, vykdomi siekiant skatinti sektoriaus, kaip pirmojo profesinio pasirinkimo, patrauklumą tarp jaunimo ir ypač moterų.

Europos šalyse įgyvendintos geriausios praktikos atranka, skirta moterų ir jaunimo pritraukimui į sektorių.

2023 m. vasario 22 d. Briuselyje surengto 1-ojo Erasmus+ Open Doors renginio, kuriame dalyvavo Europos švietimo įstaigų ekspertai, kurie dalijosi žiniomis jaunimo ir mobilumo temomis bei kaip sudominti daugiau žmonių, įtraukimas moterų į statybų sektorių

Iniciatyvų, skirtų vaikams ir jaunimui, siekiant sudominti statybų sektoriumi, rinkinys.

Į interviu su statybos pramonėje dirbančiomis moterimis

Trumpų vaizdo interviu serija su jaunuoliais, lankančiais statybos kursus.