Nova analiza o potrebah po znanju in spretnostih v gradbenem sektorju v Evropi

Rezultati

Projekt Načrt za gradbeništvo je korak k novi strategiji o sektorskih kompetencah v Evropi na področju energetske učinkovitosti, digitalizacije in krožnega gospodarstva.

Partnerstvo Načrt za gradbeništvo je novembra lani predstavilo Poročilo o analizi potreb po spretnostih v gradbenem sektorju v Evropi. V poročilu so opredeljena znanja in spretnosti, ki jih gradbeni delavci potrebujejo za potrebe energetske učinkovitosti, krožnega gospodarstva in digitalizacije. Opredeljena so tudi druge kompetence in znanja, povezana z zdravjem in varnostjo pri delu.

Glavni cilj poročila je pridobiti pregled nad znanji in spretnostmi, ki so v sektorju trenutno aktualna ali bodo potrebna v bližnji prihodnosti. S tem prispeva k podpori izobraževalnim ustanovam pri oblikovanju načrtov usposabljanja, prispevalo pa je je tudi k razvoju posebnega programa usposabljanja, ki bo v letu 2022 preizkušen v vseh državah pobude.

V poročilu je med drugim poudarjeno, da se mora sektor prilagoditi novim nacionalnim in evropskim politikam in pobudam, da bi dosegel zahtevani ekološki in digitalni prehod. To pa od delovne sile v gradbeništvu zahteva različna znanja in spretnosti. V tem smislu je med drugim opazen trenutni trend tehnološkega napredka, proizvodnje zunaj gradbišča, podnebnih sprememb in sodelovalnih spretnosti.